Kontakt

Sekretar redakcije broja:
Slobodan Jovanović
viši kustos
slobodan.jovanovic@mpu.rs
Urednik broja:
mr Andrijana Ristić
viši bibliotekar
andrijana.ristic@mpu.rs
Telefon:
+381 11 2626 494
+381 11 2626 841
+381 11 2628 655
Adresa:
Muzej primenjene umetnosti
Vuka Karadžića 18
11000 Beograd 104318
sa naznakom „Za Zbornik“

Pišite nam, pitajte nas

* Obavezna polja

Mapa lokacije Muzeja

mapu lokacije Muzeja