MILA GAJIĆ, MARIJA BUJIĆ, BILJANA CRVENKOVIĆ, BILJANA VUKOTIĆ
Muzej primenjene umetnosti, Beograd

AKVIZICIJE MPU
ACQUISITIONS MAA

Zbornik 8/2012 (Muzej primenjene umetnosti), strana 150-161

Ovde možete preuzeti PDF članka (705 KB)