KATARINA ČUDIĆ
istoričar umetnosti, dizajner nakita, Beograd

POVODOM IZLOŽBE MOĆ STVARANJA
U Viktorija i Albert muzeju u Londonu (Power of Making, Victoria and Albert Museum and Crafts Council, London), 6. 9. 2011 – 2. 1. 2012

Zbornik 8/2012 (Muzej primenjene umetnosti), strana 142-143

UDK:
745/749:069.9(410)”2011/2012”
ID 195696652

Ovde možete preuzeti PDF članka (236 KB)