ДРАГИЊА МАСКАРЕЛИ
историчар уметности, Музеј примењене уметности, Беоrрад

ИЗЛОЖБА ПИРОТСКИХ ЋИЛИМА У ПЕКИНГУ
THE EXHIBITION OF PIROT RUGS IN BEIJING

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 191-192

УДК:
745.52:39(=163.41)"1819"]:069.9(510)(049.3)

Овде можете преузети PDF чланка (79 KB)