O MUZEJU

Muzej primenjene umetnosti (MPU), osnovan 6. novembra 1950. godine, matična je institucija za primenjenu umetnost na teritoriji Republike Srbije. U sedam aktuelnih umetničkih zbirki baštine se nacionalna i međunarodna primenjena umetnost i dizajn, a paralelno sa istorijskim tokovima i tradicijom neguje aktivan odnos prema savremenim umetničkim praksama.

Zanimljiva je činjenica da je za formiranje prve zbirke Muzej otkupio izvanredno vrednu kolekciju od preko 3.000 raznovrsnih umetnički obrađenih predmeta, koje je tokom trideset godina skupljao slikar i grafičar Ljuba Ivanović. Sakupljeni predmeti isticali su se po svojoj istorijskoj i umetničkoj vrednosti, a posebno zlatarski proizvodi, stare rukopisne i štampane knjige, predmeti rezbareni u drvetu, rožini i sedefu, drvorezne i slikane ikone i drugo.

Dugačak je istorijski raspon nastajanja umetničkih predmeta koji se nalaze u zbirkama Muzeja. Najstariji datiraju iz 4. veka p. n. e. i pripadaju numizmatičkoj zbirci (novac stare Grčke) u Odseku za metal i nakit, dok zbirke u Odseku za savremenu primenjenu umetnost sadrže najsavremeniju umetničku produkciju. U celini, muzejske zbirke prate razvoj primenjene umetnosti u rasponu od blizu 2.500 godina. Muzej poseduje oko 45.000 predmeta primenjene umetnosti, među kojima se nalaze i dela od izuzetnog umetničkog i kulturnog značaja.

Zbirke MPU: Metal i nakit; Nameštaj; Keramika, staklo i porcelan; Tekstil i kostim; Arhitektura i urbanizam; Fotografija, primenjena grafika i umetnička obrada knjiga; Savremena primenjena umetnost i dizajn (grafički, industrijski i modni dizajn). Dokumentacija, konzervacija drveta i tekstila i biblioteka integralni su deo delatnosti MPU.

Osim osnovnim muzejskim delatnostima istraživanja, sabiranja i čuvanja, sve veću važnost Muzej posvećuje radu sa publikom kao nerazdvojnim faktorom kulture.

STALNA POSTAVKA MPU u Galeriji Inkiostri publici se obraća najreprezentativnijim istorijskim i savremenim umetničkim predmetima iz zbirki MPU. Integralni deo stalne postavke jeste projekat Predmet meseca, koji ima za cilj da publici svakog meseca predstavi predmet iz depoa po izboru kustosa.

Programske i gostujuće izložbe međumuzejske, međuinstitucionalne i međusektorske saradnje realizuju se u prostorima Glavne galerije, te galerija Anastas i  Mladi.

Živa izlagačka delatnost obraća se publici kroz tradicionalne salone Salon arhitekture, Salon savremene primenjene umetnosti i Dečji oktobarski salon, kao i putem studijskih izložbi koje se tradicionalno otvaraju na dan MPU.

DIZJAN MARKET je muzejska prodavnica, mesto za kupovinu ulaznica i različitih primeraka dizajna i primenjene umetnosti. DEČJI KUTAK je nov prostor posvećen deci.

MEĐUNARODNI PROJEKTI

Nastupi Republike Srbije na međunarodnim manifestacijama i festivalima:

  • Bijenale arhitekture u Veneciji
  • Bijenale dizajna u Londonu
  • Trijenale dizajna i arhitekture u Milanu
  • Praški kvadrijenale scenskog dizajna
  • Malteško bijenale

O ARHITEKTURI ZDANJA

Arhitektonsko zdanje poznato kao Palata Čelebonović, u kom je smešten Muzej primenjene umetnosti od osnivanja, nalazi se na važnoj beogradskoj tački na Topličinom vencu, u Ulici Vuka Karadžića broj 18. Zgrada Muzeja jedan je od najreprezentativnijih primera arhitekture u Beogradu dvadesetih godina 20. veka.  Sagrađena je u periodu između 1927. i 1929. godine kao dvospratna palata u akademskom stilu, sa reprezentativnim ulazom i prostranim mermernim stepeništem koje ima ogradu od kovanog gvožđa.

Po pozivu dr Jakova Čelebonovića, čuvenog beogradskog advokata tog vremena, angažovani su renomirani arhitekti tadašnjeg doba. Projekat potpisuje Stevan Belić, fasadu Nikola Krasnov, dok je za unutrašnji izgled zaslužan holandski arhitekta Neregar. Prvobitno je bila namenjena za izdavanje. U zgradi su se nalazile Ambasada Španije, advokatske kancelarije, kao i prestižni modni saloni. Iako je vremenom urađeno više adaptacija, sačuvala je duh vremena u kom je podignuta. Od 1950. godine i osnivanja Muzeja primenjene umetnosti jedina namena ovog zdanja ostaje muzeološka. Građevina je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda.

UPRAVA

DIREKTOR: msr Biljana Jotić, istoričarka umetnosti, kustoskinja;

UPRAVNI ODBOR: Igor Todorović, dipl. dizajner, predsednik; dr Stevan Martinović, istoričar umetnosti, član; Jelena Zorić, dipl. keramičarka, članica; Snežana Rožnov, izvršna direktorka DDOR Novi Sad, članica, i mr Bojana Popović, muzejska savetnica MPU, članica.

upravniodbor@mpu.rs

NADZORNI ODBOR: Dragan Savić, dipl. menadžer iz Novog Sada, v. d. predsednika; Marija Lukić, dipl. pravnica, članica; Jelena Perać, muzejska savetnica MPU, članica

nadzorniodbor@mpu.rs

KONTAKTI

Telefon: +381 11 2626 841, +381 11 2626 494, +381 11 2628 655, +381 11 2631 572, +381 11 2626 461

Informacije: info@mpu.rs

Odnosi sa javnošću: pr@mpu.rs

Sekretarijat: sekretar@mpu.rs

Finansije: finansije@mpu.rs;  racunovodstvo@mpu.rs

Dizajn market: marketmpu@mpu.rs

Koordinacija: koordinator@mpu.rs

Biblioteka: biblioteka@mpu.rs

Dečji kutak: decji.kutak@mpu.rs

Otkupna komisija: nabavka.predmeta@mpu.rs

Tehnička služba:  tehnicka.sluzba@mpu.rs

Obezbeđenje: obezbedjenje@mpu.rs

Volontiranje: volunteer@mpu.rs

ZAPOSLENI

Slobodan Jovanović, viši kustos, Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, rukovodilac Odeljenja umetničkih zbirki, slobodan.jovanovic@mpu.rs

Mila Gajić, viša kustoskinja, Zbirka metala i nakita, mila.gajic@mpu.rs

msr Ana Samardžić, kustoskinja, Zbirka nameštaja, ana.samardzic@mpu.rs

msr Jelena Vukadinović, kustoskinja, Zbirka keramike, stakla i porcelana, jelena.vukadinovic@mpu.rs

Draginja Maskareli, muzejska savetnica, Zbirka tekstila i kostima, draginja.maskareli@mpu.rs

mr Jelena Perać, muzejska savetnica, Zbirka fotografije, primenjene grafike i umetničke obrade knjiga, jelena.perac@mpu.rs

mr Bojana Popović, muzejska savetnica, Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, bojana.popovic@mpu.rs

Jelena Popović, viša kustoskinja, Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, jelena.popovic@mpu.rs

dr Slobodan Jović, arhitekta, Zbirka arhitekture, urbanizma i arhitektonskog dizajna, slobodan.jovic@mpu.rs

mr Milica Cukić, muzejska savetnica, Stalna postavka, milica.cukic@mpu.rs

Milan Andrić, viši konzervator za drvo, rukovodilac Odeljenja specijalizovanih poslova, milan.andric@mpu.rs

msr Bojana Volaš, konzervatorka tekstila, bojana.volas@mpu.rs

Ana Šćepanović, koordinator, ana.scepanovic@mpu.rs

msr Mioljub Kušić, kustos u dokumentaciji, mioljub.kusic@mpu.rs

Ivana Milinković, kustoskinja u dokumentaciji, ivana.milinkovic@mpu.rs

msr Marina Rakić, istoričarka umetnosti i bibliotekarka, marina.rakic@mpu.rs

Lea Zei, edukatorka, likovni pedagog i viši vodič, lea.zei@mpu.rs

Dejana Cvetković, dizajnerka, dejana.cvetkovic@mpu.rs

Dejan Nikolić, informatičar, dejan.nikolic@mpu.rs