Uputstvo za pripremu i predaju radova

ZBORNIK MPU je stručan časopis, jedinstven na našem prostoru, posvećen proučavanju predmeta primenjene umetnosti i publikovanju građe iz iste oblasti.

Registrovan je u Ministarstvu nauke Republike Srbije pod oznakom M 52. Svaki stručni tekst objavljen u časopisu ostvaruje dva boda.

U Zborniku će biti publikovane sledeće rubrike:

  • prilozi – rad treba da bude dužine do jednog autorskog tabaka (30000 karaktera) i može imati do sedam crno-belih i/ili kolor fotografija
  • polemike – rad treba da bude dužine do jednog autorskog tabaka (30 000 karaktera) i može imati do pet crno-belih i/ili kolor fotografija
  • kritike – rad treba da bude dužine do polovine autorskog tabaka (15000 karaktera) i može imati jednu crno-belu ili kolor fotografiju.
  • prikazi – rad treba da bude dužine do četiri strane (7000 karaktera) i može imati jednu crno-belu ili kolor fotografiju