DŽESIKA BAG (JESSICA BUGG)
dizajner, Škola za medije i komunikacije, London

THE CLOTHED BODY IN FASHION AND PERFORMANCE
TELO I ODEVANJE KAO PREDMET MODE I UMETNIČKE PREDSTAVE

Zbornik 7/2011 (Muzej primenjene umetnosti), strana 65-75

UDK:
7.05:646.4]:316.728 ; 391:316.728
ID 188182284

Abstract:
This paper explores the clothed, communicating body as a site for the meeting of fashion and performance practice. It discusses the relationship between the body and clothing as a potentially shared form of communication in areas of contemporary fashion and performance practice and specifically

Key words:
the body as site, the clothed body, communication, conceptual, cross disciplinary, fashion and performance design, scenography

Rezime:
U tekstu se, sa aspekta dizajnera, istražuje odeveno telo kao sredstvo komunikacije i mesto susreta mode i scenske predstave. Razmatrajući odnos tela i odeće kao moguće zajedničke forme komunikacije u savremenoj modi i na sceni, posebno se ispituje simbiotički odnos tela i odeće, kojim se narativi i sadržaji prenose sa tela i ka njemu.
Smeštajući odeću u žižu teoretske rasprave i prakse savremenog modnog i scenskog dizajna, uzimam u obzir način na koji emotivni i fizički činioci, uključujući i samo telo kao prostor, doprinose stvara- nju, nameri i čitanju takvih dela. Uverena sam da se ova oblast može posmatrati kao svojevrstan scenografski postupak na samom telu.

Ovde možete preuzeti PDF članka (814 KB)