ДРАГИЊА МАСКАРЕЛИ
историчар уметности, Музеј примењене уметности, Београд

ВЕНЧАНЕ ХАЉИНЕ У СРБИЈИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
WEDDING DRESSES IN SERBIA IN THE SECOND HALF OF THE 19th AND THE BEGINNING OF 20th CENTURY FROM THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF APPLIED ART IN BELGRADE

Зборник 7/2011 (Музеј примењене уметности), страна 31-40

УДК:
391.2:392.5(497.11)"1878/1914" ; 745.52:069.51(497.11)
ИД 188181004

Апстракт:
Одсек за текстил и костим Музеја примењене уметности у Београду представља девет венчаних хаљина из своје колекције. Реч је о хаљинама које су настале у периоду између 1878. и 1914. године и које су припаднице српског грађанског друштва носиле као венчане хаљине, али и у другим приликама везани

Кључне речи:
венчане хаљине, грађански костим, колекција, мода, Музеј примењене уметности, одевање, Србија XIX век, Србија XX век

Summary:
The clothing of the Serbian middle-class, or bourgeoisie, in the 19th century went through a process of transformation from Oriental garments to European modern costume. The European influence in the clothing of the Serbian bourgeoisie is evident from the 1850s and dominant after the 1870s. The nine dresses kept in the female costume collection of the Costume and Textile Department of the Museum of Applied Art in Belgrade can be observed within the context of this process of transformation. They were worn by middle-class women as wedding dresses or on other occasions related to weddings (e.g. engagement celebrations). Among these preserved dresses, dating from 1878 to 1914, there are bindalli dresses characteristic of Ottoman attire, then dresses made in Serbia after the patterns of European fashion, as well as dresses made in Europe.

Овде можете преузети PDF чланка (1.1 MB)