Muzej primenjene umetnosti - Beograd / DRAGOSLAV STOJANOVIĆ SIP (1920-1976) – SKICA ZA PORTRET
Previous Home  

 

DRAGOSLAV STOJANOVIĆ SIP (1920-1976) – Skica za portret,
autora Marijane Petrović Raić, kustosa MPU, je studijska izložba za 2003, otvorena od 6. novembra 2003. do januara 2004. godine.

 
 

 

Skica za portret Dragoslava Stojanovića Sipa, profesora Teorije forme na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, tek je početak istraživanja njegovog neobičnog života i stvaralaštva. Osnovni podsticaj za izložbu i pisanje studije je Sipova zaostavština, koja se čuva u Muzeju, a čine je dela primenjene i likovne umetnosti.

Dvadeset i sedam godina nakon smrti umetnika, Muzej primenjene umetnosti ovom retrospektivnom izložbom podseća na jednu markantnu ličnost, koja je delovala na umetničkoj sceni Srbije u drugoj polovini prošlog veka. Odabranim delima iz ove zaostavštine, iz kolekcije Galerije Likovni susret u Subotici i delima iz privatnih kolekcija, javnosti se predstavlja Stojanovićev opus: rani, mladićki radovi, zatim eksponati iz perioda školovanja, umetničkog sazrevanja i zrelog doba..

Sip je bio umetnik, metaforično rečeno alhemičar, eksperimentator u laboratoriji u kojoj se tokom rada krajnji ishod ne može planirati, ali se može uživati u upotrebi različitih medija i slobodi kreativnog čina, koja dozvoljava korišćenje raznovrsnih jezika apstrakcije.

Apstrakcija je bila osnovno polazište Sipovog umetničkog usmerenja, odakle je sa lakoćom prelazio u geometrijski figuralne stilizacije, a pritom održavao u celini svoj odabrani pravac. Povremeno je sebi dopuštao avanture i istraživanja nadrealističkih, metafizičkih, a ponekad i konstruktivističkih prostora. Analizirajući i proučavajući antologijske primere velikana savremene umetnosti: Pita Mondrijana, Františeka Kupke, Lajonela Fajningera, Aleksandra Kaldera, Lasla Moholji Nađa, Paula Klea, Dragoslav Stojanović Sip je stvarao autohtona dela čiste i primenjene grafike, ulja i crteže koje vidimo na ovoj izložbi.

 
 

Dragoslav Stojanović Sip
Kompozicija 020462, 1962,
400 X 300 mm, linorez u boji,
MPU inv.br: 21274

 

Prateći program izložbe:

okrugli sto :
Dragoslav Stojanović Sip i modernističke institucije umetnosti i umetničkog obrazovanja


učesnici:
prof. dr Jerko Denegri,
prof. dr Milena Dragićević Šešić, rektor Univerziteta umetnosti,
prof. dr Miško Šuvaković,
prof. Aleksandar Pajvančić- Aleks, slikar-grafičar,
prof. Stjepan Fileki, slikar-grafičar;

moderator:
Marijana Petrović Raić, autor izložbe.

 
 

 

predavanja u Muzeju primenjene umetnosti:
Umetnost otpora s kraja 60-ih godina XX veka , prof. dr Irina Subotić
50 godina umetničkih kolonija u Vojvodini, Olga Šram, istoričar umetnosti
Dragoslav Stojanović Sip kao predavač i pedagog , prof. dr Ivana Marcikić
Moderna arhitektura i dizajn u Beogradu 60-ih i 70-ih godina XX veka , mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos MPU
Kulturna aktivnost Beograda 60-ih godina XX veka , dr Predrag J. Marković, istoričar
Dragoslav Stojanović Sip – skica za portret (1920-1976) , Marijana Petrović Raić, autor izložbe.

 

 

Nagrade:

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije dodelilo je značajnu nagradu “ Pavle Vasić ” iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna za 2003. godinu izložbi i publikovanoj studiji “ Dragoslav Stojanović Sip – Skica za portret ” Muzeja primenjene umetnosti.

Autor izložbe: Marijana Petrović Raić, kustos