Muzej primenjene umetnosti - Beograd / 38. DECJI OKTOBARSKI SALON
Previous Home Next

 

38. DEČJI OKTOBARSKI SALON

 Dečji oktobarski salon, osnovan 1964. godine, tradicionalna je manifestacija Muzeja. Svojim delovanjem u oblasti primenjene umetnosti i obrazovanja uticao je na brojne generacije darovite dece, koja su preko izložbi i kreativnih programa ostvarila živi susret sa umetnošću, o čemu svedoče radovi koji se čuvaju u Zbirci dečjih radova MPU.

38. dečji oktobarski salon održan je od 23. oktobra do 9. novembra 2003. godine. Ovogodišnja izložba, pored uobičajenog izlaganja dela dečje umetnosti, sadržala je i poseban edukativni program u kojem su učestvovali učenici koji su izlagali radove i đaci koji su po posebnom rasporedu posetili izložbu i participirali u aktivnostima na temu Vizuelne komunikacije – Vizuelno sporazumevanje.

 
 

38. dečji salon je, kao i ranijih godina, prikupio radove preko konkursa. Zastupljeni su radovi dece iz Srbije i Crne Gore, iz Internacionalne škole i drugih stranih škola u Beogradu (Nemačke, Francuske, Ruske) i radovi dece iz najboljih kreativnih radionica sa likovnim programom.

   
 

Na izložbi su predstavljeni radovi dece i učenika od 5 do 15 godina iz svih oblasti primenjene umetnosti, a prednost su imali radovi posvećeni vizuelnim komunikacijama (plakat, ilustrovani magazin, strip, reklame, fotografija, film, video, televizija, kompjuterska umetnost).

Edukativni program izložbe odnosio se na vizuelno sporazumevanje i izveden je u saradnji sa nastavnicima i đacima Škole za decu sa specijalnim potrebama „Stefan Dečanski” iz Beograda, uz stručnu pomoć Ane Žunić, psihologa škole. Specifičnost vizuelnog jezika i sporazumevanja đaka s oštećenim sluhom poslužila je kao polazište za igru i istraživanje.

 
 

U program su bili uključeni i likovni pedagozi Vesna Ćirić, Divna Dmitrović, Ksenija Todorović i drugi.

Kustos izložbe i programa bila je Angelina Folgić-Korjak, muzejski savetnik MPU.