Muzej primenjene umetnosti - Beograd / 25. SALON ARHITEKTURE
Home Next

1

 

25. SALON ARHITEKTURE je tradicionalna manifestacija Muzeja primenjene umetnosti, održana od 27. februara do 23. marta 2003. godine. Dvadeset peti salon arhitekture imao je jubilarni karakter, koji je označio završetak mladalačke etape u životu ove manifestacije i obeležio njen ulazak u zrelo doba. Simbolika jubileja istaknuta je i približavanjem tridesetogodišnjice postojanja Salona, koji je osnovan 1974. godine.

U katalogu 25. salona arhitekture mr Ljiljana Miletić Abramović, autor koncepcije izložbe i kataloga, kaže: »Salon kao manifestacija ima za cilj da sačuva svoj prvobitni karakter spektakularne izložbe arhitektonskih radova, ali i da dobije naučno i muzeološko tumačenje sa arhivsko-dokumentacijskom podlogom. U tom kontekstu koncizna retrospektiva, kao manji segment Dvadeset petog salona, označava pokušaj valorizacije i sagledavanja savremene arhitekture, s ciljem da se prekorači efemernost odrednice „tekuća produkcija“ i da arhitektura, zadržavši sferu tehnike i biznisa, bude prevedena u kulturološki korpus istorije umetnosti.«

Na izložbi je prikazano 140 radova 180 autora, zastupljenih u svim kategorijama: arhitektura, urbanizam, enterijer, graditeljsko nasleđe i arhitektonska publicistika. Najviše radova bilo je iz arhitekture, zatim iz urbanizma i enterijera. Takođe, odabran je manji broj kvalitetnih studentskih radova.

Grand Prix 25. salona arhitekture dodeljen je arhitekti Vasiliju Milunoviću za poslovni objekat MPC na Novom Beogradu.


Kustos izložbe: Mr Ljiljana Miletić Abramović, muzejski savetnik