Muzej primenjene umetnosti - Beograd / MIHALIS SUVACIDIS: SVETLOST-PROSTOR-MATERIJA
Previous Home

  34  

IZLOŽBA Mihalisa Suvacidisa (Michalis Souvatzidis): Svetlost-Prostor-Materija održana je u MPU od 4. do 25. septembra 2003. godine, u saradnji sa Grčkom ambasadom u Beogradu i uz podršku Ministarstva kulture Grčke.

Mihalis Suvacidis je poznati savremeni grčki arhitekta, dobitnik više priznanja za svoja arhitektonska dela i projekte, koji su publikovani u brojnim stručnim internacionalnim časopisima. Bio je gostujući predavač na univerzitetima u Solunu i Atini. Osim dve autorske izložbe, u Gracu 1989. i Ljubljani 1997. godine, izlagao je na više zajedničkih izložbi ( Grčka arhitektura XX veka, Muzej arhitekture , Frankfurt).

Na izložbi u MPU izložio je svoja arhitektonska dela, skulpture i utilitarne objekte.

Predavanje Savremena grčka arhitektura (6. septembra 2003. u MPU) održali su prof. Panajotis Turnikiotis (P.Tournikiotis) i autor izložbe Mihalis Suvacidis.

 
         
     
         
      Koordinator programa: Mr Ljiljana Miletić Abramović, muzejski savetnik