Muzej primenjene umetnosti - Beograd / MIRKO LOVRIĆ, IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
Previous Home

 

MIRKO LOVRIĆ, IZLOŽBA FOTOGRAFIJA

 U Muzeju primenjene umetnosti, tokom juna 2003. održana je izložba umetničkog fotografa Mirka Lovrića iz Beograda. Svoju prvu izložbu u Muzeju Lovrić je realizovao 1972. godine pod nazivom Gigantografija . Ovom prilikom, umetnik se predstavio ostvarenjima iz rane faze stvaralaštva (šesta i sedma decenija XX veka) i svojim poslednjim radovima, nastalim u periodu 1999-2003.

Izložbu su sačinjavale tri celine:

  1. Monumentalna faza (kraj šezdesetih i početak sedamdesetih godina, Gigantografija, 1972),
  2. Radovi apokaliptičnog sadržaja, koncentrisani u razlomljenim formama kolaža (kasne devedesete godine),
  3. Fotogramski zabeleženo prirodno okruženje u nestajanju (fotogrami iz 2003).

 

 

 

Postavljanjem tematske niti kroz tri segmenta umetnikove plodne produkcije definisano je idejno polazište koje Lovrić razvija tokom svog stvaralačkog sistema, a metodom komparativnog sagledavanja sadržaja i tehničkih rešenja istaknuta je raznovrsnost izbora motiva i njihove realizacije.

Kako u katalogu kaže Marijana Petrović Raić, kustos MPU iz Odseka za savremenu primenjenu umetnost, »Ova izložba će svakako zaintrigirati izvanrednim klasičnim tehnikama fotografije, kao i metodama i efektima tehnika nadrealističke sendvič-fotografije, fotokolaža i fotograma koji, zbog svoje proverene vrednosti, ne bi smeli uzmaći i pasti u zaborav pred nadirućim otkrićima digitalne fotografije i primenom novih medija.«


Kustos izložbe: Marijana Petrović Raić