< < < NAZAD

Izložba

Duh budoa
istorija japanskih borilačkih veština

6 - 25. avgust 2015. godine

Svečano otvaranje izložbe: Četvrtak, 6. avgust u 18:00, MPU

Izložbu će otvoriti NJ. E. Đuići Takahara, ambasador Japana u Srbiji

Kustos izložbe: mr Milica Cukić, MPU

Organizatori: Japanska ambasada u Republici Srbiji i Muzej primenjene umetnosti

Prateći program
Kjudo – put luka

Predavanje Kjudo – put luka
prof. Dušan Pajin
Utorak, 11. avgust 2015. u 18 časova, Galerija Žad Muzeja primenjene umetnosti

U 17. veku su prestali feudalni ratovi u Japanu, tako da je nastupio dug period mira (Edo period, 1603-1868). U periodu mira opadali su zahtevi spram borbene gotovosti pa se uz borbene sisteme-umeća (đucu) - u kojima je određena duhovna nastrojenost bila u službi uvećanja efikasnosti veštine - javljaju različiti putevi (do) - u kojima je upražnjavanje borbene veštine sredstvo dosezanja određene duhovne nastrojenosti ili samousavršavanja. Tako, kenđucu (veština mačevanja) postaje kendo (put mača), kjuđucu (veština gađanja iz luka) postaje kjudo (put luka), a đuđucu (veština goloruke borbe, koja je uključivala i neke tipove oružja) prerasta u đudo (put mekoće – “meki put”).

Početkom 20 v. Honda Tošizane (1836–1917) - instruktor kjudoa na Univerzitetu u Tokiju - kombinovao je elemente ratničkog i ceremonijalnog streličarstva, stvorivši hibridnu formu koja se (po njemu) zvala honda-rju. Zahvaljujući njemu kjudo se održao u 20. veku. Između 1930-5. izvršena je nova standardizacija kjudoa.

Zatim je 1949. formirana Japanska kjudo federacija, a 1953. je štampan priručnik (Kjudo kjohon), koji je ustanovio osnovne elemente - oni su i danas u upotrebi. Evropska kjudo federacija je formirana 1980., a Međunarodna kjudo federacija, 2006.

Kjudo takmičenja danas se održavaju širom sveta, a sastoji se od gađanja mete u stojećem stavu na 28 metara. Meta je prečnika 36 cm, a nalazi se na 10 cm. od površine s koje se gađa. Pojedinačno i ekipno, boduje se sam pogodak u metu, nezavisno od toga koliko je daleko od središta. Ako neki pojedinci ili ekipe imaju isti broj bodova, oni se u finalu nadmeću u tome ko će preciznije pogoditi središte mete.

U Japanu se održavaju i neki tradicionalni vidovi kjudoa, kao jabusame – gađanje iz luka sa konja u trku.

Budo sajam

Budo sajam - II sajam japanskih borilačkih veština
Utorak, 18. avgust 2015. u 17 časova, Galerija Žad Muzeja primenjene umetnosti

DUH BUDOA: istorija japanskih borilačkih veština