...POČETNA ...NAZAD
26 – 30. maj 2015.

Svečano otvaranje: utorak 26. maj 2015. u 19 časova

Organizator: dr prof. Nenad Perić, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti

Muzej primenjene umetnosti, Galerija Žad

DizajnUM3

DizajnUM3 – je treća godišnja izložba najboljih radova studenata Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan.

Na izložbi će biti zastupljeni odabrani radovi svih smerova FDU (Grafički dizajn, Dizajn interaktivnih medija i Modni dizajn). U prostoru Muzeja primenjene umetnosti biće izloženo preko sto radova urađenih različitim tehnikama, tradicionalnim i savremenim, koji treba na pravi način da asimiliraju različite pravce stvaralačkog promišljanja navedenih smerova.

Univerzitet Metropolitan ima izraženu tendenciju promovisanja savremenih umetničkih koncepta svojih studenata i ova izložba je još jedan iskorak u tom pravcu.

Fotografije radova

Organizator: dr prof. Nenad Perić, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti