< < < NAZAD

Izložba

Yilpinji: ljubav, magija i obredi

Izložba o ljubavi i ljubavnim prestupima u vizuelnoj umetnosti australijskih Aboridžina

6 – 20. mart 2014.

Svečano otvaranje: četvrtak, 6. mart u 18 časova

Izložbu će otvoriti H. E. Mrs. Julia Feeney, ambasadorka Australije u Beogradu

Performans na otvaranju izvešće grupa „Čudesmo“, a prezentaciju svojih radova pripremile su žene iz Etno mreže.

Organizatori: Ambasada Australije u Beogradu i MPU

Izložba „Yilpinji: ljubav, magija, obredi“ predstavlja manje poznati deo aboridžinske vizuelne umetnosti koja se odnosi na yilpinji, ljubavnu magiju koju praktikuju aboridžinske zajednice Warlpiri i Kukatja na području Središnje i Zapadne pustinje u Australiji.

Aboridžini imaju snažnu tradiciju ljubavnih čarolija i obreda koji uključuju pevanje tajnih ljubavnih pesama i druge oblike umetničkog izražavanja. „...Muškarac peva yilpinji ljubavne pesme kako bi privukao ženu. Istovremeno i žena peva kako bi očarala svog ljubavnika moćnim yilpinji ljubavnim pesmama.“ Reč je o aboridžinskom ljubavnom pesništvu, pesmama i pripovetkama kao i praksama u vizuelnoj umetnosti koje se odnose na telesnu ljubav.

Ponekad Yilpinji obredi uključuju oslikavanje tela posebnim slikama ili pravljenje talismana, tj. posebnih „ljubavnih predmeta“. Te obrede muškarci i žene uvek izvode odvojeno kako bi privukli predmet svoje preljubničke ili zabranjene seksualne požude. Štaviše, brojne priče iz Sanjanja i srodni obredi koje poštuju Kukutja i Warlpiri narodi sadrže stroge zabrane i ozbiljne posledice nezakonite ili zabranjene ljubavi – one ljubavi koja krši strogo propisana pravila nomenklature krvnog srodstva u okviru zajednice.

Sanjanje treba shvatiti kao aboridžinsku veru. Ono je potka tradicionalno usmerene aboridžinske umetnosti. Sva sanjanja i propratne priče o sanjanju odnose se na određeni deo zemlje koja je u vlasništvu određene zajednice, odnosno vezane su za određenu lokaciju. Sanjanje takođe, određuje tematiku koju aboridžinski umetnik sme da slika u skladu sa Zakonom. Sanjanje se može opevati, iskazati u obliku dugačkih usmenih priča, plesati ili slikati.

Kao što je slučaj sa svim apstraktnim pojavama, kulturno uslovljeno iražavanje ljubavi treba tumačiti u širem dinamičnom društveno-kulturnom kontekstu u koji je ukorenjeno. Stoga i priče i dela vizuelne umetnosti koji se odnose na Yilpinji čine sastavni deo sveobuhvatnog aboridžinskog koncepta Sanjanja.

Autorka izložbe i teksta u katalogu je prof. Kristina Nikols (Cristine Nicholls) sa Fakulteta Finders u Australiji.

Radovi
Ronnie Lawson Jakamarra
Karnta-kurlangu Jukurrpa (Sanjanje žena)
Lily Hargreaves Nungarrayi
Liwirringki (Sanjanje rovaša)
Abie Jangala
Ngapa Jukurrpa (Sanjanje Duginih muškaraca)
Uni Martin Nampijinpa
Wayipi Jukurrpa (Sanjanje povijuše wayipi)
Teddy Morrison Jupurrurla
Kurlukuku Jukurrpa (Sanjanje dijamantskog golubčića)
Susie Bootja Bootja Napangarti/Napaljtarri
Kaningarra
Bai Bai Napangarti
Ceremonijalni dizajn ljubavne magije iz zemlje Ngaanyatjarra (Stara žena i njeno Sanjanje izvezenog opasača)
Eubena (‘Yupinya’) Nampitjin
Nakarra Nakarra 1 – Kurrpulu Tjukurrpa (Sanjanje sedam sestara)
Helicopter Tjungurrayi
Ovo mesto, moja zemlja
Liddy Nelson Nakamarra
Wapurtarli Jukurrpa (Sanjanje malog jama ili Sanjanje slatkog krompira)
Lucy Yukenbarri Napanangka
Punyanita
Paddy Sims Japaljarri
Yanjilypiri Jakurrpa (Sanjanje zvezde)
Paddy Stewart Japaljarri
Ngarlu Jukurrpa (Sanjanja ljubavne priče u Ngarluu)
Rosie Tasman Napurrurla
Majardi Jukurrpa (Sanjanje ispletene kose ili obredne suknje); Prva ljubav
Samson Martin Japaljarri
Ngarlu Jukurrpa (Ljubavna pesma muškaraca mrava medara)
Osnovni simboli tradicionalnog Aboridžinskog slikarstva
Organizatori: Ambasada Australije u Beogradu i MPU