< < < NAZAD

Izložba studenata
Visoke škole likovnih i primenjeneih studija strukovnih studija, Beograd

visoko E

21. februar – 1. mart 2014.

Svečano otvaranje: petak, 21. februar u 19 časova

Koordinatori: prof. Biljana Sovilj, prof. mr Zorica Čobanović

Grafički dizajn: prof. mr Dragan Bošković

Organizatori: VŠLPUSS i MPU

Prof. dr Ivana Kronja, filmolog
Prostor i vreme u avangardnom filmu (radionica)
27. februar 2014, 12 - 16 časova

Masterklas radionica Prostor i vreme u avangardnom filmu upoznaće polaznike najpre sa osnovnim konvencijama filmske naracije i vizuelnog stila, obuhvatajući period od realizma do ekspresionizma. Za razliku od preovlađujuće realističke konvencije i kontinualne montaže u dokumentarnom i igranom filmu, kanonska filmska avangarda dvadesetih i tridesetih godina XX veka, i neoavagarda (i njene varijante) nakon Drugog svetskog rata, razvijaju alternativne konvencije filmskog prostora i vremena, oličene u simboličkom i oniričkom prostoru, preobraženom vremenu i diskontinualnoj montaži.

Ovi danas klasični filmski eksperimenti na polju umetničke avangarde snažno su uticali na savremeni eksperimentalni film i video. Posebna pažnja biće posvećena nadrealizmu, Dadi i psihodramskom filmu i autorima Žanu Koktou, Maji Deren i Kenetu Engru.

Organizatori: VŠLPUSS i MPU