< < < NAZAD

Izložba studenata
Visoke škole likovnih i primenjeneih studija strukovnih studija, Beograd

visoko E

21. februar – 1. mart 2014.

Svečano otvaranje: petak, 21. februar u 19 časova

Koordinatori: prof. Biljana Sovilj, prof. mr Zorica Čobanović

Grafički dizajn: prof. mr Dragan Bošković

Organizatori: VŠLPUSS i MPU

Izložba Visoko E je izložba studijskog programa Dizajn enterijera Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu. Izložba predstavlja izbor od pedeset studentskih radova iz oblasti dizajna enterijera, koji su nastali u prethodnih pet godina (2009-2014). Radovi obuhvataju studentska rešenja u polju javnog i stambenog enterijera, izvedena tradicionalnim tehnikama i upotrebom računara. Projektni zadaci koncipirani su tako da na osnovama realnih objekata pruže dizajnerska rešenja primerena savremenom trenutku.

Reprezentativni radovi iz šest stručnih predmeta koji se pohađaju tokom druge i treće godine studija, predstavljeni su tako da široj publici približe način i obim rada u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Radovi
Organizatori: VŠLPUSS i MPU