< < < NAZAD

Izložba

Lucijan Bernhard (1883-1972)
reklama i dizajn u osvit 20. veka

14. februar - 14. mart 2013. Muzej primenjene umetnosti

Autor izložbe: Hubert Ridel (Hubert Riedel)
Koordinator izložbe: Milica Cukić, MPU
Organizatori: Goethe-Institut Belgrad i
Muzej primenjene umetnosti, Beograd

Svečano otvaranje: četvrtak, 14. februara 2013. u 19 časova.
Otvaranju će prisustvovati i autor izložbe gospodin Hubert Ridel (Hubert Riedel).

Radionica IZRADA REKLAMNOG PLAKATA

Odsek za edukaciju Muzeja primenjene umetnosti organizovao je edukativnu radionicu pod nazivom Izrada reklamnog plakata. Radionica je bila namenjena studentima stručnih fakulteta i imala je za cilj izradu projektnog zadatka sa ponuđenim temama, radi unapređivanja nastave i razumevanja značaja komercijalnog plakata sa početka 20.veka.

Učesnici radionice:
Fakultet digitalnih umetnosti, Univerzitet Metropolitan.
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija / grafički dizajn.

Kontakt:
Jelena Knežević Odsek za edukaciju
064 / 18 48 212: 011 / 26 26 494 lok.155

28. februar 2013.
Autor izložbe: Hubert Ridel (Hubert Riedel)
Koordinator izložbe: Milica Cukić, MPU
Organizatori: Goethe-Institut Belgrad i Muzej primenjene umetnosti, Beograd