< < < NAZAD

Izložba

Umetnik-ca
Nove teme i ideje srpske keramike posle 2000.

6. novembar 2012. – 31. januar 2013.

Autorka izložbe: Biljana Vukotić, kustoskinja Odseka savremene primenjene umetnosti MPU

Savremena srpska keramička scena definisana je u poslednjih nekoliko godina pojavom umetnika-ca koje su uspele da ostvare izuzetno zapažene, gotovo zavidne karijere, i tako postanu neizostavni reper na mnogim izložbama, ne samo u Srbiji već i u širem regionalnom i internacionalnom kontekstu.

Biljana Milenović

Ovu činjenicu možemo objasniti kreativnom aktivnošću umetnik-ca, koje su postale svesne značaja novih tehnologija i medija u kontekstu savremene umetnosti danas. Njihova aktivnost, ali i pojedina veoma smela, radikalna i umetnički zrela ostvarenja, doprinela su oživljavanju našeg umetničkog prostora.

Jasmina Pejčić

Izložba Nove teme i ideje – srpska keramika posle 2000. UMETNIK-CA mapira multimedijalne prakse odabranih umetnik-ca: Larise Ackov, Nataše Vasilić, Slađane Danojević, Jovane Filipović, Biljane Milenović, Katice Pavelke Vukajlović, Jasmine Pejčić, Biljane Lane Rakanović, Valentine Savić, Vesne Šaule. Izloženi radovi ovih umetnik-ca deo su dragocene kolekcije Muzeja primenjene umetnosti.

Jovana Filipović
Katica Pavelka Vukajlović
Lana Rakanović
Vesna Šaula
Larisa Ackov

Biljana Vukotić, autorka izložbe, kustoskinja MPU u katalogu izložbe kaže: ”Cilj izložbe nije pružanje sveobuhvatnog pregleda savremene srpske umetničke keramike, čak ni ako se ona shvati u užem smislu, ograničena na srednju i mlađu generaciju umetnik-ca, nego izdvajanje i kritičko analiziranje pojedinačnih autorskih pozicija koje se ističu umećem prelaska iz jednog u drugi medijum, čime pokazuju prioritet same ideje, formalne konstrukcije dela, vrhunske sposobnosti i veštine u obradi materijala“.

Nataša Vasilić, Jovana Filipović

Izložba obuhvata uzbudljiva i originalna društveno odgovorna, angažovana dela, koja su ujedno i retka pojava u ovom mediju na našem kulturnom prostoru. Amblematsko polje angažovane keramike je novo, pisanje o njemu je retko i generalno nije dostupno jer su izložbene aktivnosti savremenih umetnika/ca često publikovane jedino u skromnim katalozima/flajerima, za koje je vezana ograničena distribucija i kratkotrajnost.

Nataša Vasilić
Slađana Danojević
Valentina Savić
Autorka izložbe: Biljana Vukotić, kustoskinja Odseka savremene primenjene umetnosti MPU