< < < NAZAD

Izložba

Umetnik-ca
Nove teme i ideje srpske keramike posle 2000.

6. novembar 2012. – 31. januar 2013.

Autorka izložbe: Biljana Vukotić, kustoskinja Odseka savremene primenjene umetnosti MPU

Fotografije sa predavanja Beogradske umetnice prve polovine 20. veka i primenjena umetnost, Bojane Popović
24. januar 2013.
Autorka izložbe: Biljana Vukotić, kustoskinja Odseka savremene primenjene umetnosti MPU