< < < NAZAD

Izložba umetničke grupe "škart"

"škart: poluvreme"

9 - 26. oktobar 2012.
Muzej primenjene umetnosti, Beograd

Kustos izložbe: Slobodan Jovanović, kustos Muzeja primenjene umetnosti

Tokom proteklih dvadesetak godina, Grupu "škart" čine arhitekte-dizajneri Đorđe Balzamović Žole i Dragan Protić Prota, uz povremeno učešće raznih umetnika, kolega, poznanika, zanatlija ili pesnika-amatera. Njihova umetnost nastaje na granicama aktivizma, poezije, muzike, arhitekture, likovne i primenjene umetnosti. Široko polje delovanja omogućava članovima grupe "društvenu proizvodnju prostora", tj. jedinstven uticaj na društvo u kojem deluju, u sistemu umetnosti ili potpuno van njega. Delovanje Grupe "škart" u urbanom okruženju, kao i u zabačenim sredinama, pokazuje hrabrost i inventivnost, uz određenu dozu lucidnosti i aktivističkog humora, koji su sastojci težnji ovog kolektiva da se na duhovit i analitički način pozabavi nekim pitanjima savremenog društva. Saradnja, igra i tolerancija osnovne su odlike umetničkog kreda Grupe "škart", koji će tokom oktobra ove godine predstaviti retrospektivu svojih manje poznatih radova u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Na izložbi škart: poluvreme imamo priliku da vidimo neke radove koji u Beogradu nikad nisu prikazani, kao i neke koji su skoro zaboravljeni.

Aktivnost Grupe "škart" tokom devedesetih godina XX veka kreće se od dizajna knjiga, ka performansima i akcijama: čitanje tuđe poezije na festivalima poezije u Jugoslaviji, izvođenje arhitektonske himne Armatura, deljenje "primenjene poezije" Tuga, bonova za osećanja i projekta Tvoje govno – tvoja odgovornost na pijacama, ulicama i ispred supermarketa... Početkom XXI veka, škartovci angažuju samohrane majke za rad na vezu Nove kuvarice, organizuju otvoreni muzički kolektiv za nesluhiste i sluhiste "Horkeškarta" i eksperimentalni muzički kolektiv "Proba"... Poslednjih godina bave se organizacijom treninga aktivne poezije Pesničenje, arhitekturom neuravnoteženih klackalica i hodalica mobiljkama, zaključno sa "umetničkom okupacijom" muzeja u projektu Domuzej.

Na izložbi škart: poluvreme u MPU predstavljen je presek ovih aktivnosti Grupe "Škart". Pored toga, škartovci organizuju radionice i jednodnevno učešće grupa koje sarađuju sa njima: "Elektrana" (Pančevo), "AKTO" (Bitolj), "Radionica 301", "Karkatag" "Iglene uši" (Beograd)…

izložba bez otvaranja, započeta jednog običnog utorka, bez pozivnica i prozivnica, nastavlja svoj program:

svakodnevno (utorak, sreda, četvrtak, petak - 23. 24. 25. 26. oktobar 2012):

18h - škart predstavlja škart: vođenje kroz izložbu;
19h - škart-video-dokumentacija: projekcija i razgovor sa gostom večeri;
20h - "balkonski ratovi" : čitanje poezije sa balkona Muzeja;

Više o grupi "škart" možete pogledati na sajtu www.skart.rs
Kustos izložbe: Slobodan Jovanović, kustos Muzeja primenjene umetnosti