< < < NAZAD
Retrospektivna izložba savremene umetničke keramike iz kolekcije Narodnog muzeja u Aranđelovcu

U SVETU KERAMIKE

4 - 25. avgust 2011. u Muzeju primenjene umetnosti
Svečano otvaranje: četvrtak, 4. avgust 2011. u 19 časova
Autor izložbe: Tanja Vićentić kustos, Narodni muzej u Aranđelovcu
Kustos i stručni konsultant na izložbi: Biljana Vukotić, viši kustos, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu

Paula Kaasinen
Kolin Pirson
Izložba "U SVETU KERAMIKE" će biti premijerno prikazana u Muzeju primenjene umetnosti a, zatim bi trebalo da je vide u još nekim gradovima Srbije.

Kako autor izložbe Tanja Vićentić ističe u katalogu, Zbirka savremene umetničke keramike Narodnog muzeja u Aranđelovcu nastala je na međunarodnom festivalu "Svet keramike", u okviru multimedijalne manifestacije "Mermer i zvuci", koja je stekla internacionalnu slavu. Od prvog Simpozijuma, 1974. godine, pa u rasponu od punih tridesetšest godina, stvorena su dela u mediju keramike koja su ovu zbirku učinila posebno značajnom i dragocenom. Na izložbi će biti prikazano oko 70 radova srpskih, jugoslovenskih i svetskih umetnika čija dela su nastajala na ovoj smotri.

Izložba ima retrospektivni karakter i predstavlja osvrt na zbirku umetničke keramike Narodnog muzeja u Aranđelovcu kao složene celine, u jasno definisanom konceptu. Odabrani radovi ne treba da predstave samo najreprezentativnija i prema estetskim vrednostima najuspelija dela, već da obuhvate i ona ostvarenja koja su bila važna karika u stvaralačkim fazama značajnih umetnika, zatim rešenja koja su u tehničko-tehnološkom pogledu posebno zanimljiva i različite načine razmišljanja prilikom izražavanja u keramičkom mediju.

Novi susret sa radovima ove dragocene kolekcije nastale na simpozijumu "Svet keramike" predstavlja pogled u nazad, koji sada, sa određene istorijske distance, pruža nove mogućnosti da sveobuhvatnije sagledamo značajne domete pojedinačnih autora, ali i manifestacije u celini.

Biljana Vukotić, kustos MPU i stručni konsultant na izložbi kaže da kolekcija s jedne strane pokazuje kako se interesovanje umetnika postepeno pomeralo od sitne upotrebne keramike, preko traženja inspiracija u narodnoj keramici do osvajanja savremenih likovnih izraza. Pored prisustva svih keramičkih tehnika poslednjih decenija dvadesetog veka sve veća pažnja posvećuje se istraživanjima matrijala i forme. U ovom periodu primetno je kombinovanje keramike sa drugim materijalima, zabeležena su prva multimedijalna istraživanja koja će svoja složena ostvarenja pokazati u radovima mlađe generacije umetnika tokom prvih godina XXI veka.

S druge strane radovi pojedinih umetnika nastali na Međunarodnom Simpozijumu Svet keramike u Aranđelovcu, koji su danas satavni deo kolekcije Muzeja, pokazuju da je boravak na simpozijumu predstavljao pravi preokret u njihovom opusu. Otkrio im je novu snagu, nove potencijale, razbudio nove vizije.


Velimir Vukićević Stariji

Mirjana Isaković

Božena Štih-Balen

Edit Merle

Delia Prvački

Nadežda Aksentijević

Larisa Ackov

Dobromir Georgijev

Nemanja Nikolić

Velja Vukićević

Biljana Milenović

Branislav Spasojčević

Antonija Dragutinović

Biljana Lana Rakanović

Evgenija Portnoj

Lana Tikveša

Nebojša Stojković

Olgica Jelić Kucina

Valentina Savić
Autor izložbe: Tanja Vićentić, Narodni muzej u Aranđelovcu
Kustos i stručni konsultant na izložbi: Biljana Vukotić, viši kustos, Odsek za savremenu primenjenu umetnost, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu