< < < NAZAD
Izložba

33. SALON ARHITEKTURE
Znaci života: arhitektura oko nas...

24. mart - 30. april 2011.
PRATEĆI PROGRAM 33. SALONA ARHITEKTURE
Četvrtak, 7. april 2011. u 12.30 časova
Origami forum - prezentacija rada studenata Fakulteta tehničkih nauka, Departman za arhitekturu iz Novog Sada (autori Dejan Mitov, Jelena Čobanović, Krsto Radovanović, Maja Nogavica)
Četvrtak, 7. april 2011. u 18 časova
Stručno vođstvo kroz izložbu
Vodi Ljiljana Miletić Abramović, kustos Salona arhitekture MPU
Subota, 9. april 2011. u 13 časova
Grad post-kapitalizma: o korišćenju napuštenih delova grada – potencijali za razvoj alternativnog urbanizma – eksperiment: mogućnosti napuštene vojne zone Pule.
Gost predavač: Emil Jurcan (Pula)
Sreda 13. i Četvrtak 14. april 2011. od 10 do 20.30 časova
Prostori pamćenja: arhitektura – baština – umetnost, međunarodni naučni simpozijum u organizaciji Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Muzejom primenjene umetnosti.
Prva sekcija: Arhitektura i sećanje: memorijalna arhitektura, moderator: prof.dr Aleksandar Kadijević
detaljan program simpozijuma (PDF fajl 1.4 MB)
Utorak, 19. april 2011. u 18 časova
Granddizajn – otvaranje izložbe radova studenata druge godine Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Odsek unutrašnja arhitektura.
Koncept izložbe: docent mr Tijana Sekulić
Četvrtak, 21. april 2011. u 18 časova
Docomomo – okrugli sto: prezentacija Do.co.mo.mo. Srbija nacionalnog ogranka međunarodne radne grupe Do.co.mo.mo. International koja se bavi registrovanjem, dokumentovanjem i zaštitom građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi
Docomomo - radionica studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Četvrtak, 28. april 2011. u 18 časova
"Transformacije formi" - prezentacija projekta studenata prve godine FPU, Dizajna enterijera i nameštaja: Razvoj dvodimenzionalnih geometrijskih elemenata u složene prostorne strukture i mogućnosti transformacija.
Vanr.prof. mr Tanja Manojlović, d.a.
Petak, 29. april 2011. u 18 časova
"Metode, sredstva, načini - istraživanja na terenu" …posmatranje urbanih devijacija … na primeru slobodnog grada Kristijanije u Kopenhagenu … razumevanje urbanosti kao političke i estetske pokretačke sile koja može kreirati marginalne zone, neformalne prostore i područja bekstva od rutine gradskog zivota…
Gost predavač: Marija Helstrom-Rajmer, profesor na univerzitetu u Malmeu, Švedska
Tokom održavanja Salona
Grupa Škart i Proba – anonimne šetnje mobiljaka po gradu
Subota, 30. april 2011. u 13 časova
Stručno vođstvo kroz izložbu
Vodi
Ljiljana Miletić Abramović,kustos Salona arhitekture MPU
Petak, 6 . maj 2011. u 18 časova
Randić – Turato arhitekti (Rijeka) – predavanje
Predavač: Idis Turato
(predavanje će se održati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu,
Bulevar kralja Aleksandra 73/II)
PREDAVANJE JE OTKAZANO

Organizator zadržava pravo izmene programa

vrh strane

Kustos izložbe: Mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos, muzejski savetnik, Odsek za arhitekturu