„DUHOVI ZEMLJE“
Izložba se održava u okviru Salona savremene primenjene umetnosti MPU

Larisa Ackov / Duhovi zemlje
Keramička prostorna instalacija

3 - 25. septembar 2010.godine
Svečano otvaranje: petak, 3. septembar u 19 časova
Izložbu će otvoriti Biljana Vukotić, viši kustos MPU

Geobiologija I, 2006
meki porcelan i crvena glina bojena engobom,
sa glaziranim elementima i detaljima na peščanoj podlozi,
450 x 350 cm, detalj
Larisa Ackov (1971) pripada mlađoj generaciji srpskih keramičarki iz koje se izdvaja – s jedne strane definisanim estetskim sistemom vrednosti i medijskom mobilnošću, s druge strane suverenim vladanjem keramičkim materijalom, uz čiju pomoć stvara dela koja šalju jedinstvenu vizuelnu i strukturnu poruku. Samostalnom izložbom »Duhovi zemlje«, umetnica zaokružuje svoj dosadašnji opus, započet prvom izložbom Susret iz 2000. godine, istovremeno nas uvodeći u svoja nova artikulisana likovna i vizuelna istraživanja. Od 2000. godine priredila je 12 samostalnih izložbi u Beogradu, Torontu i Pančevu. Dobitnica je značajnih priznanja i nagrada, među kojima izdvajamo Veliku nagradu XIII trijenala keramike 2009. godine. Živi i radi u Pančevu.

Geobiologija II, 2006
meki porcelan i crvena glina bojena engobom,
sa glaziranim elementima i detaljima na peščanoj podlozi,
500 x 400 cm. detalj

Izložba Larise Ackov Duhovi zemlje podrazumeva podnu i zidnu keramičku instalaciju koja se sastoji iz više delova - većih skulptura i panoa, koji svaki za sebe egzistiraju kao samostalne celine. Njihovim međusobnim kombinovanjem nastaje jedinstvena i neponovljiva instalacija koja formira različite likovne celine, simboličke prizore. Centralni deo svakog segmenta složene višeznačne kompozicije ispunjen je imaginarnom vizijom osobenog mikrokosmosa, kojim dominiraju pejzaži ispunjeni predstavama anđela i duhova. Ovaj model instalacija nastaje u interaktivnom odnosu s prostorom u kome su izložene, što je istovremeno i čin umetničkog performansa. Umetnica kaže „svi elementi, koje često nasumice vadim iz brojnih kutija, nemajući tačan uvid u njihovu količinu, u komadiće se slažu u celinu...“, bez premišljanja, planiranja, a rezultat je logičan i do detalja isprojektovan.


Mikronaut, 2010
detalj

Kustos izložbe Biljana Vukotić u tekstu kataloga uočava da:«Iskorak iz uobičajene prakse Larise Ackov nastaje u primeni konkretnog vizuelnog znaka ili strukture znakova urbanog i industrijskog okruženja. Na ovim panoima iznad postojećih hemijskih i nuklearnih postrojenja, koje danas šire ekološko zagađenje, lebde anđeli zabrinuti za ljudsku sudbinu, poput onih iz filma "Nebo nad Berlinom", Vima Vendersa. U radovima iz ovog ciklusa uočljiva je promena uobičajenog ikonografskog modela anđela koji su sada prikazani kao ljudi s uočljivom naznakom polne pripadnosti.«


Odavanje pošte reci Tamiš, 2008
Performans
U specifičnoj zaokruženoj strukturi podne instalacije Duhovi zemlje meki porcelan, terakota, engoba, u završnoj fazi stvaranja u izložbenom prostoru Muzeja primenjene umetnosti već formirani delići i figure grade celovite simboličke celine: Mikronaut, Geobiologija, Maja, Drvosvet, koji su peščanom podlogom objedinjeni u jasne celine. Estetizovane forme izrazito ličnih ostvarenja Larise Ackov ispunjene su intimnim sadržajima. U njihovom oblikovanju služi se postupkom kojim u većoj meri koristi logiku oblikovanja slike i boje nego logiku tradicionalnog medija skulpture.

Maya, 2009
meki porcelan i crvena glina bojena engobom, sa glaziranim elementima i detaljima na peščanoj podlozi, 400 x 400 cm, detalj

Mikronaut, 2010
meki porcelan i crvena glina bojena engobom, sa glaziranim elementima i detaljima na peščanoj podlozi, 450 x 450 cm, detalj

Pozdrav, 2007
porcelan, sito štampa, engoba, 18 x 24,5 cm Vlasništvo Muzeja primenjene umetnosti, inv. br. 23124

Iznad vodene pustinje, 2007
porcelan, sito štampa, engoba, 17,5 x 26,5 cm, Vlasništvo Muzeja primenjene umetnosti, inv. br. 23124

Prizor I, 2009
porcelan, sitoštampa, engoba, 37 x 27 cm, Vlasništvo Muzeja primenjene umetnosti, inv. br. 23706, Velika nagrada 13. trijenala keramike, Beograd - Subotica, 2009

Prizor II, 2009
porcelan, sitoštampa, engoba, 37 x 27 cm, Vlasništvo Muzeja primenjene umetnosti, inv. br. 23706, Velika nagrada 13. trijenala keramike, Beograd - Subotica, 2009

Zapis na dlanu, 2007
porcelan, sitoštampa, engoba, 20 x 18 cm, Vlasništvo Muzeja primenjene umetnosti, inv. br. 23124

Ispred fabrike, 2007
porcelan, sitoštampa, engoba, 18 x 12 cm, Vlasništvo Muzeja primenjene umetnosti, inv. br. 23124

Razgovor, 2007
porcelan, sitoštampa, engoba, 27 x 20 cm, Vlasništvo Muzeja primenjene umetnosti, inv. br. 23124

Nuklearna centrala, 2008
porcelan, sitoštampa, engoba, 26 x 20 cm

Iz ciklusa Opomena, 2010
kombinovana tehnika (sito štampa, oslikana keramika), 18 x 12 cm svaki

Iz ciklusa Letovi, 2010
kombinovana tehnika (sito štampa, oslikana keramika), 18 x 12 cm svaki

Priče o duhovima, 2006
kombinovana tehnika, crtež i urez, 15 x 11 cm svaki
Kustos izložbe: Biljana Vukotić, viši kustos, Odsek za savremenu primenjenu umetnost