. : 42. MAJSKA IZLOŽBA : .

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS priređuje

42. MAJSKU IZLOŽBU

HARMONIJA, ili težnja ka njoj

7 - 28. maj 2010. godine
u Muzeju primenjene umetnosti
Otvaranje: petak 7. maja u 19 časova

 


Prateće manifestacije:

SAMOSTALNA IZLOŽBA DUŠANA NEŠIĆA, industrijskog dizajnera
dobitnika Velike nagrade 41. Majske izložbe - Svetlost
Muzej primenjene umetnosti, 7 - 28. maj 2010. godine

PRATEĆI PROGRAM „KREATIVNA KOŠNICA"
Lične i grupne prezentacije umetnika
Galerija ŽAD, Muzej primenjene umetnosti

 • utorak 11. maj u 17 časova
  Ivan R. Marković, Euritmija lepog i novi citati
  predavanje / prezentacije
 • Osim kao specifični matematički i vizuelno-estetski fenomen u umetnosti, Zlatni presek je moguće identifikovati i u svakodnevnom okruženju. Iako poseduje jasno utvrđene parametre po kojima se matematički formira ovaj univerzalni element lepote zauzima istaknuto mesto u oblikovanju materijalnih predmeta, sredstava informisanja, transporta kao i u skrivenom neposrednom odnosu između posmatrača i analiziranog predmeta. Pregledom i analizom likovnih i geometrijskih aspekata saobraćajnih znakova, oblika cvetova, mnogostrukih primena spiralne forme, ekonomsko propagandnih aplikacija (reklame, logo firme...), proporcija ljudskog tela, proporcija i razmera dela likovnih i primenjenih umetnosti biće biće učinjen novi korak u naučnom restituisanju života i dela arhitekte Milutina Borisavljevića i njegovom shvatanju ukazane problematike. Prezentacija kao svojevrsni omaž arh. Borisavljeviću ukazaće na nove elemente razvoja estetsko-filozofske misli i shvatanja fenomena Zlatnog preseka u umetnosti.
 • sreda 12. maj u 18 časova
  Mirjana Bajić, NOVI VIDOVI PROGRESIVNOG DIZAJNA
  Uvodno predavanje i prezentacija projekta - ALL INCLUSIVE SARAJEVO
  (realizovano u Sarajevu, prezentovano u Zagrebu – Društvo dizajnera Hrvatske i Beogradu - KC „Grad“, 2009-10)
 • Pojam „inkluzivnog dizajna“ za mnoge na našim prostorima je potpuno nov, te je napor da se u Sarajevu uzdigne projekat «ALL INCLUSIVE SARAJEVO» i to inicijativom dvojca «Kulturanti» (dizajneri Nataša Perković i Josip Lovrenović) utoliko značajniji. Projekat se tiho sklapao tokom 2008. u saradnji sa centrom „Helen Hamlyn“ Kraljevske akademije u Londonu i njihovim višim istraživačem Juliom Cassim, da bi se, uz finansijsku i logističku podršku British Council/a i tokom 2009, realizovao tokom jednonedeljne radionice. U proces rada su uključeni Centar za samopouzdanje, Librag, Pismolik i Udruženje gluvih i nagluvih Kantona Sarajevo, male zanatske firme, odnosno udruženja koja zapošljavaju i okupljaju osobe s posebnim potrebama. U projektu su učestvovali i studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Bit ideje postignuta je uz asistenciju profesionalnih dizajnera iz regiona, Velike Britanije (Laila Cassim, Bernadette Deddens, Gero Grundmann, Matthew Harrison, Freddie Yauner), Bosne i Hercegovine (Lejla Hodžić, Kenan Zekić), Hrvatske (Sanja Bencetić) Srbije (Snežana Skoko i Milutin Popović). Stvoreni su prototipovi (rasvetna tela, torbe za poslovne ljude, čak i ulična pepeljara) koje će konzumenti prihvatiti kao estetski i funkcionalno poželjne, a ne isključivo iz etičkih motiva. Inkluzija je postignuta- podstičući samopouzdanje ljudi kroz kreativni proces, uz saznanje da ih edukacija udružena sa toplim ljudskim kontaktom uvodi, ravnopravno, u tendencije sopstvenog vremena.
 • četvrtak 13. maj u 18 časova
  Bojan Bojanić, Ornament ipak nije zločin (...)?
  predavanje / prezentacije
 • Polazeći od poznatog dela Adolfa Losa sa početka 20. veka „Ornament je zločin“, u njegovom dogmatskom poimanju funkcionalizma, namera je da pokažemo da on „to“ nije? S obzirom da i neki srpski istoriografi tvrde, da je arhitektura Akademizma koja i sadrži ornamente, kočila razvoj Moderne u Srbiji(?),takvo mišljenje bi trebalo da preispitamo. Estetika Akademizma, sa ornamentom, kao jednim od nosećih postulata, pretstavlja činjenicu da doktrinarni funkcionalizam sa ogoljenim fasadnim platnima, u Losovom slučaju nije nešto „posebno revolucionarno“, (?) pogotovo, što se može govoriti i o ornamentu u arhitekturi Moderne, kao što su držač za zastavu, okrugli prozor, i slične aplikacije, koje se ponavljaju od zgrade do zgrade?
 • petak 14. maj od 12 do 19 časova, prezentacija autora u 16.30 časova
  Tamara Ognjević, ČEŽNJA ZA HARMONIJOM - Simboli i mitovi drevnog Istoka kao deo stvaralačke inicijacije Jelene Žarković, dizajnera nakita
  Izložba nakita i prezentacija delatnosti umetnika
 • Žad, biseri, koral, lapis lazuli, kineski porcelan i plemeniti metali prožeti filozofskim i mitskim promišljanjem o talismansko-magijskoj prirodi nakita temelj su jednodnevnog igrokaza u sklopu popodnevne čajanke sa dizajnerkom nakita Jelenom Žarković. Reč je o kompleksnom programu koji obuhvata mini-izložbu za ovu priliku posebno dizajniranog nakita, slajd-prezentaciju prethodnih kolekcija ove originalne umetnice i razgovor sa Jelenom Žarković, koji će voditi autor projekta, istoričarka umetnosti i književnica, Tamara Ognjević. Projekt je zamišljen kao kreiranje otvorenog prostora za intenzivnu komunikaciju sa publikom, koja će biti u prilici da čuje priču o umetničkoj inicijaciji i pratećim procesima na putu ka stvaranju umetničkog dela, ali i da postavi čitav niz pitanja u vezi sa dizajniranjem nakita – jednom gotovo neistraženom i malo poznatom granom primenjenjne umetnosti na širem prostoru Balkana.
 • subota 15. maj od 18 do 02 časa
  NOĆ MUZEJA
  • Profesionalni fotograf Sanja Knežević fotografisaće posetioce sa unikatnim modnim detaljima (tašnama, rukavicama, šeširima, kapama, maramama i dr) poznatih modnih dizajnera Marije Tasovac, Nataše Šarić, Eleonore Vekić, Evice Milovanov Penezić, Larise Županjevac Nikolić i dr.
  • Rad na grnčarskom točku, demonstracija i učešće publike. Radionicu vode profesionalni keramičari Mihajlo Petrović, Marica Petrović i Sanja Sremac.
  • Drvoart Art škola iz Beograda priprema poseban program u kome će učenici izrađivati na licu mesta predmete umetničkog i upotrebnog karaktera.
 • utorak 18. maj u 17 časova
  Biljana Jovanović, Enkaustika: antička slikarska tehnika slikanja pčelinjim voskom - mogućnosti primene u savremenj likovnoj i primenjenoj umetnosti
  predavanje / prezentacija
 • sreda 19. maj u 18 časova
  Milena Zarić, Naziv CD-Rom MAPA - Mapiranje Pančeva
  prezentacija ličnog projekta
 • četvrtak 20. maj u 17 časova
  Leposava Lepa Milošević Sibinović, Harmonija drevnog materijala i savremenog likovnog izraza
  prezentacije autorskog projekta PERGAMENT
 • petak 21. maj u 18 časova
  Sandra Božić, Idealni arhitektonski projekat - muzej na otvorenom seoskih kuća za 24 časa
  prezentacija projekta
 • subota 22. maj u 18 časova
  Zorica Bajin Đukanović, A-CVET. B-SVILA, C-LETO, D-KULA, 12 celina, 50x70 cm kolor fotografije
  prezentacija autorskog projekta, izložba radova
 • utorak 25. maj u 18 časova
  Konstantin I. Petrović, LINEARNI PROSTORI - osvrt na lični projekat
  video prezentacija
 • petak 28. maj u 18 časova
  Svetlana Jovičić, HARMONI - HARMON – HARMO
  interaktivna pevajuća silabička vežba ili igra slogovima
Autor tematskog ciklusa i kustos izložbe: Dijana Milašinović Marić
Dizaj kataloga i postavka izložbe: Aleksa Bjelović, Milica Maksimović
Realizacija ULUPUDS