. : 42. MAJSKA IZLOŽBA : .

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS priređuje

42. MAJSKU IZLOŽBU

HARMONIJA, ili težnja ka njoj

7 - 28. maj 2010. godine
u Muzeju primenjene umetnosti
Otvaranje: petak 7. maja u 19 časova

 Najveća godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) sa tradicijom dugom više od 40 godina ujedno je i najstarija izložba ove vrste u Srbiji.

42. Majska izložba / primenjene umetnosti i dizajna, pod pokroviteljstvom je Opštine Stari grad, Ministarstva kulture republike Srbije i Sekretarijata za kulturu grada Beograda.

Od ove godine trajno mesto održavanje Majske izložbe vezuje se za prostor Muzeja primenjene umetnosti kao ambijenta koji je u potpunosti odgovarajući za najveću godišnju izložbu primenjenog stvaralaštva u Srbiji.

Ujedinjeni univerzalnom temom – HARMONIJA, ili težnja ka njoj, slikari, vajari, fotografi, modni kreatori, scenografi, kostimografi, keramičari, arhitekti, dizajneri, grafičari, ilustratori, istoričari umetnosti, ukazuju na primenjenu umetnost koja prožima celokupan prostor u kome živimo i stvaramo a u koji oni ugrađuju sopstveni umetnički senzibilitet, osećanja, tumačenja, stavove... U današnjem trenutku opšte krize, destruktivnih proseca, preispitivanja, uznemirenosti, straha, tranzicije, kada je najasno mesto umetnika i umetnosti u društvu, težnja ka HARMONIJI jeste pritajena i sveprisutna tendencija kako na opštem tako i na individualnom planu. Osim bavljenja različitim formalnim pitanjima sklada, harmonije, kompozicije kao i idejama, koncepcijama, pa i kritičarskim zapažanjima, medju radovima snažno provejava pitanje bivstva čoveka, suštine njegovog mesta u svekolikom vremenu i prostoru, njegovoj mogućnosti stvaranja i sposobnosti opredmećenja harmonije.

Harmonija, ili težnja ka njoj

Izreći temu Harmonija, ili težnja ka njoj, tražiti harmoniju, osećati harmoniju, označiti harmoniju, izgleda da je moguće i kada to deluje utopistički a pomalo i ironično. U vremenu snažnih kontrasta, oprečnih mišljenja, sukoba, laži, sveprisutnog virtuelnog, trenutku opšte krize, destruktivnih proseca, preispitivanja, uznemirenosti, straha, kada je nejasno mesto umetnika i umetnosti u društvu, traženje harmonije na prvi pogled deluje kao nemoguća misija. U suštini, ovaj trenutak jeste pravo vreme za mišljenje i promišljanje, jer harmonija je upravo sklop različitog, tačka sklada toplog i hladnog, grubog i mekog, levog i desnog, svetlog i tamnog, uklapanja velikog i malog i pritajena potreba čoveka.

Mada se tema, u prvi mah, mnogima čini klasičnom, ispred naših očiju, na izložbi, odvija se ceo film, prikazuje galerija neodoljivih i neutoljivih želja stvaralaca da se prikažu, da uvuku posmatrača da upije zvuke, šapate iz duboke intime. I gle, padaju šarke i otvaraju se skrovita vrata koja su, bez ikakvog razloga, kod većine ljudi čvrsto zatvorena. Očito je da, kada se ta vrata prirodnih težnji drže zatvorena, kada se snebivamo i skrivamo iskrene pobude i iskaze, kada se uvlačimo u sebe, veoma lako se događa da nadvlada kič, kao odraz sličnih potreba čoveka ali iskazan nemuštim i nesadržajnim jezikom manipulacije ljudskim potrebama.

iz uvodnog teksta Dijane Milašinović Marić

Na 42. Majskoj izložbi, Harmonija ili težnja ka njoj, će biti prezentovano više od 200 radova primenjenih umetnika Srbije.

U okviru 42. majske izložbe biće održan prateći program koji čine:

  • Samostalna izložba industrijskog dizajnera Dušana Nešića, dobitnika Velike nagrade na prethodnoj 41. Majskoj izložbi ULUPUDS-a
  • Program pod nazivom „Kreativna košnica“ u Galeriji ŽAD Muzeja primenjene umetnosti sastoji se od 11 programa ličnih i grupnih prezentacija umetnika u kojima će dizajneri, istoričari umetnosti, fotografi, vajari, slikari, na jedan aktivan način prezentovati svoju delatnost, zamisli, ideje, razgovore u okviru okruglih stolova, predavanja, jednodnevnih izložbi - instalacija - ličnih projekata, radionica.

 

PREGLED PRATEĆIH MANIFESTACIJA

NAGRADE 42. MAJSKE IZLOŽBE

 

Autor tematskog ciklusa i kustos izložbe: Dijana Milašinović Marić
Dizaj kataloga i postavka izložbe: Aleksa Bjelović, Milica Maksimović
Realizacija ULUPUDS i Muzej primenjene umetnosti, Beograd