. : RAZGLEDNICE U SRBIJI 1895-1914 : .

Dan Muzeja primenjene umetnosti obeležava izložba:

RAZGLEDNICE U SRBIJI 1895-1914

6. novembar 2009 – 15. januar 2010.

Svečano otvaranje sa koktelom: petak, 6. novembar 2009. u 19h
Izložbu otvara prof. dr Miroslav Timotijević, profesor beogradskog Univerziteta

 Knez Mihailova ulica
Beograd, 1909.
Izdanje Knjižare Rajkovića i Ćukovića
Kombinovana tehnika (autotipija i kolotipija)
Muzej primenjene umetnosti, inv. br. 11399

Pozdrav iz Beograda
Beograd, do 1914.
(bez oznake izdavača)
Fotografija
Kolekcija Miloša Jurišića

Palata pravde. Kraljev dvor
Beograd, 1899.
Izdanje Vilhelma Gerke
Kolotipija
Muzej primenjene umetnosti, inv. br. 11397

Novi dvor
Beograd, 1906.
Izdanje B. M. Božića
Fotografija: M. Jovanović (?)
Kolotipija
Kolekcija Miloša Jurišića

Spomenik knezu Mihailu
Beograd, 1909.
Izdanje Knjižare Rajkovića i Ćukovića
Kombinovana tehnika (autotipija i kolotipija)
Muzej primenjene umetnosti, inv. br. 23569

Pozdrav iz Srbije
Beograd, 1900-1901.
Izdanje Vilhelma Gerke
Kolotipija
Muzej primenjene umetnosti, inv. br. 9478

Pozdrav iz Vranja
Beograd, 1896.
Izdanje Knjižare Velimira Valožića
Crtež: Vladislav Titelbah
Autotipija
Narodna biblioteka Srbije, Rg 510/1

Pozdrav iz Kragujevca: Mihailova ulica
Kragujevac, 1899–1900.
Izdanje Ljubiše Đonića
Fotografija: Ljubiša Đonić
Kolotipija
Kolekcija Miloša Jurišića

Radoje Domanović
Beograd, oko 1910.
Izdanje Knjižare Svetislava B. Cvijanovića
Fotografija
Kolekcija Miloša Jurišića

Pozdrav iz Beograda: Turske ženske narodne nošnje
Srbija, 1899.
(bez oznake izdavača)
Kolotipija
Muzej primenjene umetnosti, inv. br. 10500

Paja Jovanović, «Povratak sa bojišta»
Beograd, 1900–1901.
Izdanje Vilhelma Gerke
Kolotipija
Muzej primenjene umetnosti, inv. br. 12284

Jaroslav Čermak, «Hercegovačko roblje»
Beograd, 1908.
Izdanje Knjižare Rajkovića i Ćukovića
Kolotipija
Muzej primenjene umetnosti, inv. br. 22550

Grand hotel «Pariz» Sv. Botorića i drugova.
Pivara Đorđa Vajferta

Beograd, 1899.
Izdanje Grand hotela «Pariz»
Hromolitografija
Narodna biblioteka Srbije, Rg 786/I/3

Mehanička fabrika štikeraja i štrikeraja Mike Eškenazija
Beograd, do 1906.
Izdanje Solomona J. Koena «Kod Napoleona»
Kolotipija
Biblioteka grada Beograda, Fond F-I-53, inv. br. 753
Autor izložbe: Mr Jelena Perać, viši kustos, Odsek za fotografiju i primenjenu grafiku