. : 13. TRIJENALE KERAMIKE : .

13. TRIJENALE KERAMIKE

14. maj – 30. jun 2009.


Žirirana izložba 13. trijenala keramike

Selekciju je izvršio Umetnički savet 13. trijenala keramike u sastavu:
Biljana Vukotić, Dušan Vujičić, Nenad Radić, Dimitrije Tadić i Olga Šram.

Karakter osnovne izložbe Trijenala keramike uvek je bio takmičarskog duha – tokom godina nije se bitno menjao, a od samog početka imao je za cilj predstavljanje najboljih i najnovijih dostignuća u oblasti savremene umetničke keramike i dizajna.

„Na 13. trijenalu keramike, ne upuštajući se u moguće razloge, sa izvesnim razočaranjem uočavamo znatno manji broj izlagača nego što je to bilo uobičajeno na prethodnim izložbama. Izostalo je više autora koji su, unazad deset godina, svojim kreacijama obeležili ovo razdoblje, bili zapaženi na Trijenalu i poneli neke od nagrada. Istovremeno, kao kontinuitet promocije mladih generacija, i ove godine susrećemo se s novim imenima.

Izvesno je da će ovogodišnje Trijenale keramike biti zapamćeno po jednostavnosti, jasnoći i sažetosti jednog broja keramičkih formi, a kod većine i po dominantnoj beloj boji materijala. Ovoga puta osećamo izvesno smirivanje onih tendencija koje su stremile ka što originalnijem i radikalnijem udaljavanju od medija keramike, zalazeći u prostore novih ispitivanja u sferi likovnih umetnosti, pre svega u sferi (široko shvaćenog) slikarstva”, kaže Olga Šram u katalogu izložbe.

Internacionalni žiri u sledećem sastavu:

  • Bernd Pfankuf (Bernd Pfannkuche), keramičar, Nemačka, urednik jednog od najprestižnijih časopisa evropske keramike New Ceramics, i član Internacionalne Akademije keramike, Ženeva
  • Jindra Vikova (Jindra Vikova), keramičar, Češka, član Internacionalne Akademije keramike, Ženeva
  • Karel Plemenitaš (Karel Plemenitaš), keramičar, Slovenija, višegodišnji učesnik i dobitnik nagrada na Jugoslovenskom trijenalu keramike

dodelio je sledeće nagrade na  13. trijenalu keramike:

Velika nagrada Trijenala keramike – Larisa Ackov

Druga nagrada Trijenala keramike – Jelena Miletić

Treća nagrada Trijenala keramike – Velimir Vukićević

Nagrada mladom izlagaču – Igor Milićević

Počasna nagrada – Katarina Lazić-Vasiljević

Otkupna nagrada Muzeja primenjene umetnosti – Ivan Albreht
Kustos izložbe: Biljana Vukotić viši kustos Muzeja primenjene umetnosti