. : 13. TRIJENALE KERAMIKE : .

13. TRIJENALE KERAMIKE

14. maj – 30. jun 2009.Branislav Stajević
Vaza u šest varijanti, 1968.


Lajoš Vekonj
Odisej, 1973.


Paula Kasinen-Stajević
Odblesak, 1976.

Retrospektivna izložba odabranih nagrađenih i otkupljenih radova iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu nastalih u periodu od 1974. do 2006. godine

Autor: Biljana Vukotić, kustos MPU

Retrospektivna izložba savremene umetničke keramike iz bogate kolekcije Muzeja primenjene umetnosti pruža novi susret sa radovima umetnika koji su svojim kreativnim imaginacijama obeležili pojedine periode jugoslovenske i srpske keramike. Kolekcija obuhvata zapažena i nagrađivana ostvarenja umetnika koji su se izdvojili svojim inovativnim estetskim i umetničkim dostignućima – u periodu od 1974. godine do danas.

S jedne strane, kolekcija pokazuje kako se interesovanje umetnika postepeno pomeralo od sitne upotrebne keramike, preko traženja inspiracija u narodnoj keramici, do osvajanja savremenih likovnih izraza. Pored prisustva svih keramičkih tehnika, poslednjih decenija dvadesetog veka sve veća pažnja posvećuje se istraživanjima materijala i forme. U ovom periodu primetno je kombinovanje keramike sa drugim materijalima, zabeležena su prva multimedijalna istraživanja čiji će se rezultati, u obliku složenih ostvarenja, pokazati u radovima mlađe generacije umetnika tokom prvih godina XXI veka.

Na izložbi radova iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti prikazani su radovi umetnika koji pripadaju širokom generacijskom rasponu, različitih estetskih, stilskih ikonografskih i tehničkih opredeljenja. Prikazani su radovi umetnika čije se interesovanje vezuje za keramičku skulpturu, instalaciju, multimedijalna istraživanja. Obuhvaćeni su i radovi umetnika koji su izraz našli u posudnoj keramici i onih kojima je posuda osnovno polazište za stvaranje različitih skulptorskih formi. Predstavljeni su umetnici koji su svojim kreativnim ostvarenjima obeležili pojedine periode jugoslovenske i srpske savremene keramike, ali i oni koji su najčešće zbog nepostojanja tržišta prebrzo napustili ovaj medij. Istorijska distanca omogućuje novo pozicioniranje i sagledavanje estetskih i umetničkih dostignuća u ovoj oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, (iz teksta B.Vukotić u katalogu izložbe).


Pavle Simić
Oblik, 1977.


Vladimir Avramčev
Metamorfoza 15, 1979.


Ljerka Njerš
Posuda sa poklopcem, 1979.


Ljiljana Trajković
Velika posuda, 1980.


Karel Plemenitaš
Uhvaćeni prostor, 1982.


Mirjana Isaković
Čajnik, 1985.


Branislav Spasojčević
Bez reči, 1986.


Miloslav Pavelka
Panoi, 1998.


Jasmina Pejčić
Otvaranje, 1998.


Tijana Dujović-Liščević
Kotrljam kroz vrijeme, 1999.


Radenko Adnađ
Urna mojih predaka, 2005.


Srđan Vukajlović
Veliki talas, 2005.


Tijana Šćekić
Dah prirode, 2005/2006.

   
Kustos izložbe: Biljana Vukotić viši kustos Muzeja primenjene umetnosti