. : 31. SALON ARHITEKTURE : .

31. SALON ARHITEKTURE
NAGRAĐENI RADOVI

Žiri 31. Salona arhitekture

u sastavu:

  • Bratislav Gaković – predsednik (Velika Britanija)
  • Zoran Abadić
  • Tanja Damljanović (SAD)
  • Stanko Gaković (SAD)
  • Sanjin Grbić

dodelio je sledeće nagrade i priznanja:

GRAND PRIX SALONA
Biljani Cvejić i Milanu Dimitrijeviću
sa autorskim timom: Katarina Vujanac, Marija Anđelić i Dragana Ćuk
Za hotel Townhouse 27 u ul. Maršala Birjuzova 56 i Topličin Venac 27 u Beogradu  (autor izvornog dela iz 1929. je Zdravko Đurić)

Za arhitektonsko ostvarenje koje je delikatna intervencija na postojećem, prethodno izgrađenom objektu, suočavajući se sa balastom preduslova i prepreka, zadatih kako fizičkim gabaritom zatečenog korpusa tako i širim arhitektonsko-urbanističkim kontekstom lokacije. U funkcionalnom i oblikovnom smislu, na inovativan, skladan i stilski transponovan način remodelovan je postojeći objekat, stvarajući značajan doprinos vizuelnom identitetu gradskog jezgra. Autori su, u svom projektantskom postupku jasno stavili do znanja da je reč o dogradnji, nedvosmisleno postavljajući liniju između starog i novog, pri tom uspostavljajući autentičan dijalog sa nasleđenim arhitektonskim slojem međuratnog perioda.

Suočen sa višedecenijskim problemom nelegalnih dogradnji koje su u jednom trenutku izmakle van domašaja kriterijuma struke, žiri je želeo da istakne važnost uspešnog savladavanja zadatka transformacije zatečenih objekata, njihove adaptacije i dogradnje, što nije samo problem koji se javlja u našoj sredini nego i u svim svetskim metropolama.

Priznanje u kategoriji «Arhitektura»
Jovanu Sariću i Ružici Sarić
za Stambeno poslovni objekat u zoni Rozino 2 u Budvi, Crna Gora

Nov i elegantan izraz kreiran je svedenim brojem transponovanih i osavremenjenih arhitektonskih elemenata svojstvenih mediteranskoj arhitekturi. Ostvaren je objekat visokih estetskih i funkcionalnih dometa, jasne i precizne koncepcije, oblikovno primeren mestu i klimatu u kome se nalazi. Ističe se i vešta i odmerena upotreba boje kao integralnog elementa arhitektonskog jezika. Objekat uspostavlja nove standarde projektovanja, oblikovanja i izgradnje komercijalnih objekata u turstičkim mestima na moru.

Priznanje u kategoriji «Arhitektura»
Goranu Vojvodiću
i koautorima Grozdani Šišović i Dušanu Radišiću
Za upravnu zgradu Porsche u Beogradu, Zrenjaninski put 11

Koristeći savremeni projektantski jezik, savremene tehnologije i materijale, svedenim koloritom i formama oslobođenim nepotrebne dekorativnosti, ostvareno je delo tektonične i jasne forme besprekornog prostornog koncepta u preplitanju odnosa enterijera i eksterijera, koje visoko podiže standarde ne samo ovog tipa objekata.

Priznanje u kategoriji «Enterijer»
Studiu Remiks: Maja Vidaković, Marko Basarovski i Mihajlo Jurić
saradnik: Srđan Mandić
Za Supermarket koncept radnju u Višnjićevoj ul. 10 u Beogradu.

Za svežinu i “zavodljivost” koja uspeva da se preklopi sa grubošću autentičnih meterijala “industrijskog” nasleđa, novo u izrazu.

Priznanje u kategoriji «Enterijer»
Ivani Kovačević i Ani Veljković
Za Studio, Trg republike 3 u Beogradu

Za naizgled jednostavan zahvat koji nedvosmisleno ukazuje da je kreiranje pametno osmišljenog stambenog prostora umeće, za odmerenu upotrebu boje i svedenost formi i duhovite detalje.

Priznanje u kategoriji «Gosti Salona – delo u inostranstvu»
Maši Bratuši, Džonu Ruanu (John Ruane) i Lavu Bratuši
Za E – pod, dogradnju i rekonstrukciju postojeće škole Bangor Erris National School  u Bangoru, Republika Irska

Za rešenje primereno kontekstu, za doslednost izraza i skromnost intervencije i efektno korišćenje boje i materijala

Priznanje u kategoriji «Arhitektura»
Slobodanu Danku Selinkiću
Za arhitekturu postavke u Muzeju „25 maj“ na 49. oktobraskom salonu „Umetnik građanin umetnica građanka-kontekstualne umetničke prakse”, u Beogradu

Za duhovito korišćenje postojećeg objekta i kreiranje novog kompleksnog i zanimljivog prostora jednostavnim sredstvima, oseća se kultura i odmerenost izraza i projektantskog postupka

Priznanje u kategoriji  «Publikacije»
Urbanističkom zavodu Beograda
Za Beograd u mapama i planovima od 18. do 21. veka
(urednik: Marta Vukotić Lazar)

Za prvi sistematski, nesamerljivo veliki, poduhvat sagledavanja urbane geneze Beograda koji promoviše domaću sredinu i na svetskom planu.

Kustos izložbe: Mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos muzejski savetnik, Odsek za arhitekturu