. : SAVREMENA ILUSTRACIJA SLIKOVNICA U NEMAČKOJ : .

Savremena ilustracija slikovnica u Nemačkoj
u saradnji sa Goethe Institutom

4 – 19. mart 2009. godine

 


Juta Bauer (Jutta Bauer)
originalna ilustracija iz knjige
"Zašto živimo pred gradom"
izdavač Belic & Gelberg, 2005.

Izložba, koju su koncipirali Goethe-Institut iz Minhena i Muzej slikovnica u Troidsorfu predstavlja stvaralaštvo 13 važnih nemačkih ilustratorki i ilustratora. Pored međunarodno renomiranih i afirmisanih klasika, predstavljeni su i mladi umetnici, čija dela reflektuju najnovije tendencije u stvaralastvu iz oblasti ilustracije slikovnica i dečijih knjiga u Nemačkoj. Ova izložba stiže u Beograd posredstvom Gete Instituta iz Beograda i biće predstavljena u Muzeju primenjene umetnosti od 4-19. marta ove godine.

Na izložbi su predstavljeni radovi sledećih umetnika: Jute Bauer, Rotraut Suzane Berner, Nadie Bude, Klausa Ensikata, Wolfa Erlbrucha, Đzeki Glajha, Nikolausa Hajdelbaha, Sibile Hajn, Janoša, Karoline Ker, Aksela Šeflera, Filipa Wehter i Katje Vener. Kako bi gledaoci imali što neposredniji susret sa umetnicima, svakome od njih je bilo omogućeno da iz jedne svoje knjige, do koje im je posebno stalo, izaberu pet radova i da ukratko obrazlože svoj izbor, tako da i na ovaj način izložba ostvaruje veoma ličan i neposredan susret sa stvaraocima. Kao i same ilustracije, i ti tekstovi snažno, poput reflektora, osvetljavaju ličnost i umetnički postupak učesnika ovog poduhvata.

Cilj ove izložbe je da se inostranoj javnosti predstave visok nivo, ali i različiti stilovi u oblasti ilustracije slikovnica i dečjih knjiga u Nemačkoj. Tehnike, od akvarela, preko kolaža, pa sve do digitalnih eksperimenata, obuhvataju tako čitav široki spektar moderne umetnosti slikovnice. Ponekad je pogled umetnika naivan, ponekad skeptičan, ponekad drzak ili pak intelektualan. Neki umetnici se igraju imaginarnim svetovima i snovima, dok se drugi okreću veselom igranju sa stvarnošću. Ekspresivne slike i snažni kolorit stoje nasuprot suptilnim i nežnim tonovima ilustracija, to je raznolikost, koja posebno krasi ovu izložbu.

Koordinator izložbe: Dejan Sandić, kustos za međunarodnu saradnju