. : MOTIVI PREKOLUMBIJSKOG PERUA : .

MOTIVI PREKOLUMBIJSKOG PERUA

19. januar – 19. februar 2009. godine

 


Fragment tekstila, dnevne odeće Fragment tekstila, dnevne odeće
Kultura MOCHICA I
Zlatni idol Tumi Zlatni idol Tumi
HUARI kultura

Dostignuća civilizacija Chavin (1200. g. pre naše ere do 200. g. pre naše ere), Paracas (1100.g. pre naše ere do 200. g. pre naše ere), Mochica (militarističko društvo, razvijeno u oblasti severnog priobalnog područja Perua od 200. g. pre naše ere do 700. g. naše ere), Nazca (vremenski paralelno sa Mochica, u regionu južnog priobalnog dela), Husari (civilizacija koja se razvijala od 750. do 1100. godine naše ere i označavala kraj regionalizma prethodnih kultura i početak unificirajućeg karaktera Inca civilizacije), Chimu (oblast severnog Perua od 1000. do 1450. godine naše ere), koje se okončavaju sa civilizacijom Inca, predstavljaju izrazito važan događaj u istoriji čovečanstva.

Na izložbi u realizaciji organizacije Anonymous said: i Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, posetioci će moći da se upoznaju sa najznačajnijim tekovinama kulture svih pomenutih civilizacija, putem vrednih eksponata iz oblasti arheološke keramike, tekstila, putem eksponata izrađenih od plemenitih metala, delova ukrasa odeće konkvistadora. Izložene eksponate pratiće i atraktivni ambijentalni printovi, edukativnog karaktera, koji će detaljnije predstaviti svaku kulturu ponaosob.

Antropomorfna posuda
VIRU kultura, Chao Inciso
Posuda sa prikazom majmuna
Salinar kultura (u okviru MOCHICA)
Posuda
Kultura NAZCA – sa južne obale

Generalni pokrovitelj izložbe
Energoprojekt (Energoprojekt Holding, Energoprojekt Niskogradnja, Energoprojekt Inženjering i Energoprojekt Oprema)

Izložbu podržala
Ambasada Perua u Bukureštu

Koordinator izložbe: Dejan Sandić, kustos za međunarodnu saradnju