. : SINALCO ART TOUR : .

SINALCO ART TOUR
100 godina plakata, afiša, postera

22. januar – 5. februar 2009. godine

 

Sinalko plakatTradicija karakterističnog Sinalco rukopisa, duga preko 100 godina, biće predstavljena u Muzeju primenjene umetnosti velikim brojem originalnih istorijskih Sinalco plakata, afiša i postera. Izložba je svoju premijeru doživela 2007. godine u Duisburgu, Nemačka.

Sinalko plakatSinalco je najstariji brend bezalkoholnih napitaka na evropskom kontinentu, a tokom 20. veka izvozio se u više od 100 zemalja širom sveta. Mnogobrojni faktori su doprineli uspehu i prepoznatljivosti ove nemačke kultne marke. Za to vreme rasla je i količina reklamnog materijala, iz čega je proizašla i ova putujuća izložba.

Nastup Sinalca u javnosti uvek je služio kao primer za atraktivnu marku, jedinstveni internacionalni izgled, najbolji i strogo kontrolisani kvalitet proizvoda, savršenu distribuciju i reklamnu podršku. Značajan sastavni deo tog uspeha marke je inovativna umetnost plakata, koju je Sinalco počeo da koristi od samog nastanka 1902. godine kada se napitak zvao Bilz-Brauze po svom pronalazaču Friedrichu Bilzu. Kompanija ubrzo menja naziv u Sinalco, kao kovanicu latinskih reči sine alcohol, odnosno - bez alkohola i za kratko vreme postaje veoma popularna u Evropi. Tokom 1937. usvaja veliki crveni krug sa ispisanim nazivom Sinalco kao logotip, a sredinom veka stvara i karakterističan izgled boce.

U početku su plakati poručivani umetnicima koji su svoje radove oslikavali samo četkicom i bojama, da bi se došlo do savremenih plakata koji su rezultat marketinškog koncepta i proizvod dizajnera reklamnih agencija. Umetnost reklamiranja Sinalca orijentisala se uvek prema duhu vremena, ka modi i ukusu jedne epohe.

Sinalko plakatSvoje putovanje kroz vreme Sinalco-ve promotivne kampanje započinju prvom decenijom XX veka, u jeku internacionalnog pokreta u istoriji umetnosti poznatog kao Art Nouveau ili Jugendstil. Nastojeći da redefiniše odnos prema umetnosti, približi je svakodnevnom životu i ukine granice koje su je odvajale od primenjene umetnosti Art Nouveau se konstituisao na postulatima modernog društva novih saznanja, shvatanja i tehnologija. U Nemačkoj, u oblasti grafičke umetnosti, ovaj pokret, poznat pod nazivom Jugendstil, odlikovali su jasno izraženi elementi lokalnog tradicionalizma poput precizne, stroge linije, kao i tipografska osobenost. Na Sinalcovim plakatima, koji potiču iz te epohe, senzualni ženski likovi, prefinjeni i elegantni, takođe predstavljaju čest motiv.

Sinalko plakatU međuratnom periodu promotivne kampanje Sinalca odražavaju preovladavajući duh Art Deco-a, tipičnim koloritom, geometrizovanim formama i dekorativnim motivima. Početkom 70-tih godina Sinalco postaje prva robna marka u Nemačkoj koja u reklamnim kampanjama prihvata Pop - Art kao umetnički izraz. Popularna kultura i svakodnevni život potrošački orijentisanog društva kao motivi, izraženi su jasnim i jednostavnim grafičkim stilom, a često se kroz aluzije - provokativno ili duhovito, obraćaju prvenstveno mlađim generacijama kao ciljnoj grupi.

Izložba Sinalco Art Tour omogućila nam je da pratimo kako su se ekonomski i tržišni prioriteti odražavali na grafički dizajn Sinalcovih plakata tokom različitih epoha i pokreta u umetnosti XX veka.

Ulaz na izložbu je besplatan.

Koordinator izložbe: Dejan Sandić, kustos za međunarodnu saradnju