. : PRENESENO SEĆANJE - Porodični foto-albumi iz kolekcija Muzeja primenjene umetnosti : .

Preneseno sećanje
Porodični foto-albumi iz kolekcija Muzeja primenjene umetnosti

17 maj - 17. jun 2008.


PANO IV

Kao vizuelna genealogija porodice, koja je trebalo da je predstavi u što boljem svetlu, porodični album je formiran na istim principima kao i kolekcija čiji je deo bio. Pojedinačne fotografije pažljivo su birane i slagane unutar celine prema određenom redu, gradeći vizuelni narativ, roman u slikama, s ciljem da oblikuju idealnu sliku patrijarhalne porodice namenjenu javnosti. Porodični album je bio vizuelni posrednik koji je na simboličnom planu artikulisao kako odnose unutar porodice, tako i klasne odnose u građanskom društvu 19. veka.

Struktura  albuma za fotografije 19. veka, formiranog prvenstveno od portreta članova uže porodice – oca, majke i dece, zatim portreta rođaka i prijatelja, bila je od početka usmerena na građenje identiteta moderne porodice, kao osnovnog jezgra građanskog društva. Ova celina postala je jedan od najistrajnijih oblika čuvanja porodičnog sećanja, koja povezuje različite generacije zajedničkim pamćenjem, formirajući zajednički, porodični identitet.

 


Autor izložbe: Jelena Perać, kustos u Odseku za fotografiju i primenjenu grafiku MPU