. : 30. SALON ARHITEKTURE -PRATEĆI PROGRAM : .
<<< NAZAD

PRATEĆI PROGRAM 30. SALONA ARHITEKTURE


Prateći program 30. salona arhitekture sastoji se od četiri segmenta:

I  . . . . . .Staro sajmište – izložba i radionice
II . . . . . „Novi koncepti fleksibilnog radnog prostora” – okrugli sto u Telenoru
III . . . . . Arhitekta gost Salona arhitekture – predavanje
IV . . . . . Stručno vođstvo kroz izložbu

(u nastavku sledi detaljni raspored dešavanja)I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staro sajmište kao STARO JEZGRO NOVOG BEOGRADA
Galerija Žad, Muzej primenjene umetnosti, Beograd
Izložbu priredilo Društvo urbanista Beograda DUB 
Koncept: Marta Vukotić Lazar, UZ Beograda
Konsultant: Prof. dr Ružica Bogdanović


Arhitektonski projekti, fotografije, film, instalacija, performans
u organizaciji Društva urbanista Beograda
- otvaranje u četvrtak 27. 03. 2008. godine u 19 časova


Četvrtak, 03. 04. 2008. u 18 časova - RADIONICA 1
Tema: Info park/centar – transfer ideja/ lokacija Staro sajmište
Realizuju: Studenti druge godine diplomskih studija master Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
Mentor: profesor po pozivu – Mustafa Musić, dia, stručni saradnik po pozivu – Ela Nešić, dia


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Četvrtak, 10. 04. 2008. u 18 časova - RADIONICA 2
Instalacija «Sećanje» na scenografiju za predstavu Čekajući Godoa, autora Maria Maskarilija, relizovano u ateljeu Miće Popovića, 50-ih godina XX veka, na Starom beogradskom sajmištu.
Realizuju: studenti pete godine scenografije FPU u Beogradu.
Mentor: profesor Geroslav Zarić, stručni saradnici - Todor Lalicki i Vesna Popović

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Četvrtak, 10. 04. 2008. u 18 časova - RADIONICA 3
Zapisi sa Starog beogradskog sajmišta – umetničke fotografije sa terena
Realizuju: studenti četvrte i pete godine fotografije FPU u Beogradu
Mentor: profesor Branislav Karanović

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Četvrtak, 17. 04. 2008. u 18 časova – OKRUGLI STO
Pozvani učesnici : Prof. dr Milena Dragićević Šešić, Đorđe Bobić, Glavni arhitekta grada, Prof. dr Miodrag Ralević, Gorica Mojović, Sekretarijat za kulturu, Antonije Antić, UZ Beograda, Jelena Radivojević, DGZI Beograda, Vesna Matičević, Ivana Milenković, Glavni arhitekta Novog Beograda, Maja Paunović, UZ Beograda


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Četvrtak, 24. 04. 2008. u 20 časova - RADIONICA 4
Predstava Čekajući Godoa
Realizuju: studenti druge godine pozorišne i radio režije na FDU u Beogradu
Mentor: asistent pripravnik Stevan Bodroža, klasa redovnog prof. Ivane Vujić


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Film Staro sajmište  će se emitovati  tokom celokupnog trajanja izložbe
Scenario i režija Maja Skovran, 2006. godine. 
Produkcija Redakcija za istoriografiju  RTS, urednik Bojana Andrić II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sreda 9. 04. 2008. u 12 časova 
Poseta Telenoru d.o.o. Omladinskih brigada 90, Novi Beograd
i razgovor na temu: Novi koncepti fleksibilnog radnog prostoraIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sreda 23. 04. 2008. u 18 časova
Gost iznenađenja 30. Salona arhitekture – arhitekta iz Austrije
(predavanje iz oblasti “Pametne kuće”)
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subota 19. 04. 2008. u 13 časova
Stručno vođstvo kroz izložbu Ljiljane Miletić Abramović, kustosa Salona arhitekture MPUKustos izložbe: mr Ljiljana Miletić Abramović, muzejski savetnik, Odseka za arhitekturu MPU
tel: 011 / 2631 572
e-mail:
ljma@mpu.org.yu