. : PARALELE I KONTRASTI - SRPSKA ARHITEKTURA 1980 - 2005. : .


Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980 – 2005
.

Muzej primenjene umetnosti, Beograd
6. novembar 2007 - 15. januar 2008.

Ova studijska izložba Ljiljane Miletić Abramović, kustosa Odseka za arhitekturu MPU ima za cilj da korpus savremene srpske arhitekture nastale u poslednjim decenijama XX veka, na prelazu epoha, postavi i razmatra u ravni akademske opservacije i istoriografskog istraživanja i u tom kontekstu je predstavi stručnoj i kulturnoj javnosti.

Izložba  se sastoji od 57 radova koji su predstavljeni na 46 panela. Kriterijumi izbora su bili vrednosni, tipološki ili fenomenološki. Izloženi materijal je predstavljen na jedan intrigantni i likovno zanimljiv način ističući dvoznačnost arhitekture koja je nastajala u ovom periodu (arhitekta postavke Ivan Kucina).

Suočavajući se sa glavnim arhitektonskim idejama i delima nastalim u periodu kada su se dogodile istorijske promene društvenog i kulturnog sistema u vidu turbulentno-tranzicionog „razvoja“ srpskog društva, ova studija sa izložbom pokušava da  odgovori na pitanja: Kako razumeti i voleti savremenu srpsku arhitekturu? Kako se u arhitekturi odražavaju lokalne i regionalne kulturne prilike i uslovi? Koliko smo u stanju i spremni da ih transformišemo i menjamo arhitekturom?  Izložba je svojevrsna potraga za identitetom srpske arhitekture i njegovim razumevanjem. O ovoj temi se do sada pisalo, uglavnom, fragmentarno u nekoliko publikacija objavljenih devedesetih godina i smatramo da će ova studija biti značajan doprinos za dalje istraživanje ove teme.


Insert iz predgovora u katalogu izložbe „Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980-2005“ >>>

Autor izložbe i kataloga:  mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos Odseka za arhitekturu MPU

Autor postavke izložbe: mr Ivan Kucina, d.i.a.

Grafički dizajn kataloga: Tatjana Stratimirović, d.i.a.