. : BIG DEAL : .

Multimedijalna izložba

BIG DEAL

u okviru Dana češke arhitekture u Beogradu
1. februar – 1. mart 2007.

Beogradskoj publici se posle duže pauze predstavlja najaktuelnija češka arhitektonska scena i to trostrukom izložbom koja  zajedno sa predavanjima čeških arhitekata predstavlja Dane češke arhitekture u Beogradu:

Izložba Dijalog savremenog stanovanja predstavlja koncentraciju najzanimljivijih realizovanih objekata – porodičnih kuća, stambenih zgrada i rekonstrukcija koje su nastale u češkoj sredini tokom poslednje tri godine.
Izložba Figurativna arhitektura za početnike predstavlja specifičnu koncepciju prostornog izvodjenja arhitektonskih oblika.Izložbu će svečano otvoriti njen autor, lider arhitektonskog studija New Work - Svatopluk Sladeček, koji će potom održati  predavanje Od  arhitektonskog prostora ka prostoru arhitekture”
Multimedijalna izložba arhitektonskih biroa koju čine kratki filmski dokumenti – intervjui sa osnivačima ateljea, jer se insistira na odnosu  arhitekta – izvođač radova, arhitekta – grad, arhitekta – privatni investitor itd. Iskoriščćen je  filmski  medij čijim se posredstvom dočarava „pripovedanje“, odnosno saopštavanje ličnog iskustva arhitekte u potrazi za velikom narudžbinom.


Ivanka Zorić, direktor MPU, na otvaranju izložbe

Multimedijalna izložba "BIG DEAL"

Projekat BIG DEAL predočava fenomen dinamičnog napredovanja mlade generacije čeških arhitektonskih ateljea tokom dvedesetih godina 20. veka, tako što prikazuje njihove ključne projekte nastale u ovom periodu. Izbor ateljea ukazuje na raznolikost i ukida ukorenjene stereotipe o pravolinijskom razvoju češke arhitekture. 
Glavni cilj projekta BIG DEAL  je da pored prikaza razvoja arhitektonskih ateljea ukaže na neke od prepreka na koje arhitekta tokom svoje afirmacije i traženja puta u stvaralačkom procesu nailazi. Projekat nema ambiciju da predstavi sve što su ateljei do sada realizovali. Želi da prikaže pozadinu rada arhitekata, da udje u unutrašnjost njihovog radnog procesa. 
Projekat BIG DEAL će se prvo predstaviti u Srbiji (glavna izložba Dana češke arhitekture u Beogradu) i Hrvatskoj, u zemljama čija arhitektonska scena ima podudarnosti sa češkom u periodu posle 1989. godine.


OK PLAN ARHITEKTI

Srpsko – češke arhitektonske veze začete su još u XIX veku i deo su raznorodne saradnje dva naroda. Tako je jedna od prvih velikih građevina u Beogradu Kapetan Mišino zdanje, izvedena 1863. po projektu češkog arhitekte Jana Nevola.
Ovaj uticaj se posebno pojačao nakon Prvog svetskog rata kada su se, po raspadu Austrougarske monarhije, formirale nacionalne slovenske države. Na pojavu velikog broja čeških stvaralaca iz svih oblasti uticale su snažne ideje panslavizma popularne u to vreme. Za istoriju srpske arhitekture i razvoj modernih ideja bila je veoma značajna Izložba čehoslovačke arhitekture koja je održana 1928. godine u Beogradu. Najpoznatiji od nekolicine biroa koji su tada poslovali u Beogradu, bio je biro Matije Blehe.  Na njegovu inicijativu u prestonicu dolazi Jan Dubovi čija je delatnost značajno doprinela širenju modernog pokreta u arhitekturi srpske sredine. Zajedno sa  M. Zlokovićem, B. Kojićem i D. Babićem bio je jedan od osnivača Grupe arhitekata modernog pravca 1928. U Pragu su se školovali i najpoznatiji srpski arhitekti Momir Korunović, Svetomir Lazić i Nikola Dobrović.
Ivet Vašourkova, Igor Kovačević (CCEA)

BIG DEAL prikazuje puteve ka uspehu sledećih arhitektonskih ateljea:

Pregled predavanja čeških arhitekata >>>

Katalog BIG DEAL
U katalogu izložbe Vladimir Cumalo se osvrće na fenomen generacije, dok pojedinačne teme  obrađuju teoretičari arhitekture, novinari i arhitekti: Petr Fišer, Rostislav Koričanek, Jana Kostelecka, Jan Kratohvil, Radomira Sedlakova, Milena Sršnjova, Matej Šišolak, Jana Tiha.

Organizator izložbe:
Centre for Central European Architecture (CCEA), www.ccea-info.org pod pokroviteljstvom Ambasade Češke Republike u Beogradu

Kustosi izložbe:
Igor Kovačević, Ivet Vašourkova (CCEA)
Ljiljana Miletić Abramović (MPU)