. : ARS FUMANDI : .

ARS FUMANDI

Muzej primenjene umetnosti
19. maj – 19. jun 2007.


Pojave vezane za proizvodnju i konzumiranje duvana u prošlosti, sve češće su predmet istraživanja naučnika i muzeologa, koji na osnovu istorijskih činjenica ili muzejskih kolekcija sagledavaju, prate i objašnjavaju fenomen pušenja duvana. Za korišćenje ove egzotične biljke Evropljani su sa posebnom pažnjom naručivali, a zanatlije sa dosta umešnosti izrađivali veoma lepe, dekorativne, a često i luksuzne predmete. Predmeti umetničke obrade koji su služili za razne vidove upotrebe duvana, od 17. do sredine 20. veka, sakupljaju se i čuvaju u Muzeju primenjene umetnosti a ovim izlaganjem postaće dostupni i široj kulturnoj javnosti.


U naše krajeve običaj pušenja kao i upotrebu lula orijantalnog tipa doneli su Turci u 17. veku, dok njihova masovnija izrada u Srbiji započinje u 19. veku. Lule načinjene od keramike, porcelana ili meršama su svakako najreprezentativniji predmeti primenjene umetnosti vezani direktno za pojavu konzumiranja duvana. Na osnovu njihovih oblika i dekoracije moguće je utvrditi epohu, imovinsko stanje, ali i estetske kriterijume njihovih vlasnika.


Cilj pomenute izložbe MPU je da pokaže upotrebu duvana kroz istoriju preko predmeta umetničkih zanata koji se čuvaju u muzejskim kolekcijama (lule, muštikle, nargile, tabakere...), a koji su na našoj teritoriji sporadično naučno obrađivani.

Autor izložbe: Milica Križanac, kustos Muzeja primenjene umetnosti