. : 28. SALON ARHITEkTURE - Prateći program : .

28. SALON ARHITEKTURE
vreme - mesto - identitet

od 2. do 31. aprila 2006.
u Muzeju primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18, Beograd


PRATEĆI PROGRAM

IZLOŽBE:

1. Izložba mladih slovenačkih arhitekata "I am young "Sloven" arhitect"
2. – 15. april 2006, Galerija Žad, MPU
otvaranje: 2. april u 18 časova

 2. Izložba studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Katedre za enterijer i dodela nagrade ULUPUDS-a
18. – 23. april 2006, Galerija Žad, MPU
otvaranje: 18 april u 18 časova

3. Izložba "Kuća Zloković" S. Ristić
25. – 30 april 2006. Galerija Žad, MPU
otvaranje: 25. april u 18 časova


PREDAVANJA:

Boris Podreka, bečki arhitekta
4. april 2006. u 18 časova, Galerija Anastas, MPU

Kengo Kuma, japanski arhitekta >>>

subota, 29. april 2006. u 18 časova,
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, amfiteatar
Bulevar Kralja Aleksandra br 73 / II


PREZENTACIJA PILOT PROJEKTA:
"My identity" D. Selinkića i LJ. M. Abramović,
26 april 2006. u 18 časova, Galerija Žad, MPU

STRUČNA VOĐENJA:
mr LJ.M. Abramović, kustos izložbe
6. i 20. april 2006. u 18 časova, MPU

PANEL DISKUSIJA:
Vreme – mesto – identitet
13. april 2006. u 18 časova, Galerija Žad, MPU


Kontakt:

Kustos izložbe: mr Ljiljana Miletić Abramović, muzejski savetnik

Odsek za odnose s javnošću, tel: +381 11 32 85 019
PR: mr Milica Cukić (+381 63 33 81 60)
Saradnik: Lidija Seničar (+381 64 254 55 89)