. : KLASICI MODERNE : .


Izložba Muzeja primenjene umetnosti i salona nameštaja Kubo

“KLASICI MODERNE”

8. decembar 2005 - 9. januar 2006.


Poslednje decenije devetnastog veka nastaje pojam avangarde u umetnosti koji obuhvata dela koja u sebi nose ideje, i njihovo vizuelno tumačenje, koje nisu u potpunosti bliske i razumljive savremenicima, a svojom modernošću (naprednošću) otvaraju nove mogućnosti sagledavanja stvarnosti i anticipiraju budućnost. Vremenom, najvrednija moderna dela postaju klasične vrednosti. Uprvo takva ostvarenja modernog pokreta i internacionalnog stila u oblasti dizajna nameštaja predstavljena su na ovoj izložbi, organizovanoj u saradnji Muzeja primenjene umetnosti i beogradske firme ''Kubo'', koja je zastupnik ''Kasine'' i ''Knola''- dve najprestižnije fabrike za proizvodnju i prodaju dela najznačajnijih svetskih dizajnera.

Na izložbi su predstavljena ostvarenja Čarlsa Renija Mekintoša, Frenka Lojda Rajta, Gerita Tomasa Ritfelda, Marsela Brojera, Le Korbizijea, Šarlote Perijan, Pjera Žanrea, Ludviga Misa van der Roa, Harija Bertoje i Eroa Sarinena.

Čarls Reni Mekintoš / Charles Rennie Mackintosh
Frenk Lojd Rajt / Frank Lloyd Wright
Gerit Tomas Ritfeld / Gerrit Thomas Rietveld
Marsel Lajko Brojer / Marcel Laiko Breuer
Le Korbizije – Šarl Eduar Žanre / Le Corbusier – Charles Edouard Jeanneret
Šarlota Perijan / Chralotte Perriand
Pjer Žanre / Pierre Jeanneret
Ludvig Mis van der Roe / Ludwig Mies van der Rohe
Hari Bertoja / Harry Bertoia
Ero Sarinen / Eero Saarinen

Koncept izložbe:
Marija Bujić, kustos MPU
Aleksandar Ećimović, Kubo
mr Bojana Popović, kustos MPU

Tekst u katalogu:
Ivanka Zorić, direktor MPU
Boris Ećimović, direktor Kuba
mr Bojana Popović, kustos MPU
dizajn kataloga i postavke: Aleksandar Stanković, Studio Kubo

Kustos izložbe:
Mr Bojana Popović, viši kustos

Predavanja povodom odžavanja izložbe “Klasici moderne”
15. decembar 2005. u galeriji “Žad”

Mirco Opezzo, menadžer Kasine (Cassina)
O istorijatu firme Kasina

Carl Magnusson, dizajner i jedan od direktora firme Knol (Knoll)
Duhoviti pogled na 3500 godina dizajna