. : NOVE TENDENCIJE SAVREMENE SRPSKE KERAMIKE : .

 

 

„NOVE TENDENCIJE SAVREMENE SRPSKE KERAMIKE“

Izložba u geleriji MPU
od 20.aprila do 4. maja 2005. godine
 

 

Posle uspešnog gostovanja u Galeriji „Art and Perception“, u Sidneju, Australija, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu predstavlja beogradskoj publici radove mlađe i generacije srpskih keramičara. Svoje radove, po izboru višeg kustosa Muzeja, Biljane Vukotić izložili su: Ljubica Jocić, Velimir Vukićević, Larisa Ackov, Lana Tikveša, Ivana Batalo, Tijana Dujović-Liščević, Lucija Adamović, Srđan Vukajlović, Biljana Milenović-Stojanović, Vojislava Ćitaković, Ivana Rackov, Nemanja Nikolić, Igor Šabadoš, Jasmina Pejčić, Marija Milin, Ana Šijačić, Tijana Đorđević i Aleksandar Vac.

 

 

„Koncepciju izložbe čine najuspešniji radovi umetnika različitih poetskih izraza i interesovanja. Prikazani su radovi osamnaest umetnika čije se interesovanje vezuje za keramičku skulpturu, instalacije i multidisciplinarna istraživanja, upotrebnu posudnu keramiku, kao i na ona gde je posuda samo osnovno polazište za stvaranje različitih skulptorskih formi. Radovi su izrađeni u različitim tehnikama: porcelan, kamenina, raku, terra sigilata, majolika i fajans.

Okosnicu izložbe čine radovi mlađe i najmlađe generacije beogradskih umetnika, različitih likovnih, stilskih, ikonografskih i tehničko-tehnoloških opredeljenja.

Cilj izložbe je da ukaže na one umetnike na koje se mogu primeniti univerzalni kriterijumi svojstveni savremenoj umetnosti. Izbor takvih tendencija određen je postojećom umetničkom produkcijom koja je prvih godina ovog veka intenzivirana aktivnostima u okviru keramičkih kolonija i brojnim izložbama.“

Izvod iz teksta kataloga Biljane Vukotić, višeg kustosa MPU

Autor izložbe: Biljana Vukotić, viši kustos MPU