. : 27. SALON ARHITEKTURE : .

 

 
27. SALON ARHITEKTURE
15. mart - 17. april 2005.

O stvarnosti i (ili) imaginaciji
Imaginacija uprkos realnosti

Šta Salon arhitekture kao velika godišnja izložba tekuće arhitektonske produkcije, kao spona i (ili) sinteza realnosti i ideala projektantskih fantazija i imaginacija donosi ove godine?

Po svojoj koncepciji Salon plasira radove iz svih oblasti - arhitekture, enterijera, urbanizama, konkurse, graditeljsko nasleđe, publicistiku, studentske radove, ekološke projekte. Osnovna misija Salona je prezentacija i sagledavanj e celokupne pojavnosti i kompleksnosti arhitektonskih disciplina sa aktuelnom idejom da informiše. Jasno je izražena težnja da se formira opšta slika arhitektonskih dešavanja koja inspiriše i pokreće posmatrača i na kojoj se mogu uočiti i nagoveštaji budućih kretanja. Sto dvadest radova sa više od dvesta pedeset učesnika potvrđuje veliko interesovanje arhitekata da svoja dela izlože pogledu javnosti.

Na jzastupljenija su dela iz oblast i a rhitektura sa znatno većim brojem realizacija u odnosu na prošlu godinu gde su stambeni i privredno - industrijski objekti dve dominantne teme koje obeležavaju 27. salonu arhitekture Salon.

Kustos izložbe: Mr Ljiljana Miletić Abramović, muzejski savetnik, Odsek za arhitekturu