Muzej primenjene umetnosti - Beograd / "POSH - RAZVOJ TRADICIONALNIH BRITANSKIH ROBNIH MARKI"
  Home Next

"POSH - razvoj tradicionalnih britanskih robnih marki"

22. januar – 20. februar 2004.

 

Na koji način se tradicionalne i luksuzne britanske robne marke suočavaju sa procesom ujednačavanja društvenih slojeva? Zahvaljujući s ve većem broju potrošača, kompanije-proizvođači tradicionalnih i luksuznih robnih marki bile su prinuđene da menjaju način rada i prihvate savremeni pristup dizajnu. Tako novi pristup ima različite pojavne oblike: Garrard i Pringle se opredeljuju za repozicioniranje svojih robnih marki, Portmeirion, Wedgwood i Lloyd Loom of Spalding započinju saradnju sa istaknutim dizajnerima, dok se Aquascutum ili John Smedley odlučuju za preradu reklamnih kampanja. Izložba POSH se bavi ovim fenomenima istražujući procese dizajnerskog razmišljanja i stvaranja u okviru ovih kompanija, kao i promene značenja pojmova klase i ukusa. Na izložbi su, između ostalih, predstavljeni Pringle of Scotland , Dunhill, Jaguar, Wedgwood, Garrard i British Airways .

 
 


 


Kustos izložbe POSH je Sorel Hersberg ( Sorrel Hershberg ), nekadašnji kustos muzeja Viktorija i Albert u Londonu, danas British Council kustos i menadžer izložbi iz oblasti dizajna. Dizajn izložbe su uradili Stickland Coombe Architects i UNA ( London ) Designers , dok je autor ilustracija Pol Slejter ( Paul Slater ). U katalogu, koji prati i zložbu, nalazi se esej Filipa Hora ( Philip Hoare ), biografa Noela Kauarda ( Noel Coward ) i Stivena Tenanta ( Stephen Tennant ), koji se bavi pitanjima posh stila i promenama društvenih klasa u toku 19. i 20. veka u Britaniji.

Koordinator programa: Mr Bojana Popović, viši kustos