Muzej primenjene umetnosti - Beograd / 4. BIJENALE SCENSKOG DIZAJNA

ČETVRTO BIJENALE SCENSKOG DIZAJNA

5. - 30. septembar 2002.

 

U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, YUSTAT je po četvrti put predstavio jugoslovensku scensku produkciju na Velikoj izložbi, koju je pratio obiman katalog sa 330 kataloških jedinica. Kategorije Bijenala ostale su nepromenjene, kao i procedura selekcije. Na Velikoj izložbi predstavljeni su radovi najpogodniji za izmeštanje sa scene u galerijski kontekst, kao i obimna dokumentacija o brojnim scenskim događajima u Srbiji i Crnoj Gori.

U okviru pratećeg programa bijenala održane su godišnje konferencije Upravnog odbora (Governing Board) i Komisije za izdavaštvo i komunikacije (PCC) Međunarodne organizacije OISTAT, sa preko 30 učesnika iz celog sveta: iz SAD, Kanade, Kine, J. Koreje, Hong Konga, Japana, Velike Britanije, Finske, Švedske, Holandije, Nemačke, Mađarske, Bugarske itd. Gost iz Nemačke Volfgang Štorh, profesor na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu i autor izložbe ‘Scensko oko’ predstavljene u to vreme u Beogradu u okviru Dana nemačke kulture, održao je radionicu za studente poslediplomskih studija Univerziteta umetnosti. Sa istom grupom studenata Pamela Hauard izvela je predstavu ‘Scenomanifesto’ u Cinema Rexu, a u saradnji sa izdavačkom kućom CLIO, YUSTAT je objavio prevod njene knjige ‘Šta je scenografija ?’ (What is Scenography, Routledge, London, 2002) na srpski jezik.

Nikako ne treba zaboraviti da je između Trećeg i Četvrtog bijenala grupa stručnjaka okupljenih oko YUSTAT-a osnovala poslediplomski kurs Grupe za scenski dizajn u okviru programa interdisciplinarnih magistarskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Mnoge radove studenata ovog programa imaćete priliku da vidite na stranicama ovog kataloga, i mišljenja smo da se YUSTAT na ovaj način do sada najneposrednije uključio u domaću scensku produkciju i približio proklamovanoj misiji sa početka ovog teksta.