Muzej primenjene umetnosti - Beograd / 2. BIJENALE SCENSKOG DIZAJNA

DRUGO BIJENALE SCENSKOG DIZAJNA

3. - 27. septembar 1998.

 

Glavna izložba Drugog bijenala scenskog dizajna bila je celovita prezentacija različitih segmenata u kreaciji scenskog događaja - od pozorišne scenografije i kostima, primenjenih scenskih umetnosti i zanatskog umeća, projektovanja i animacije scenskih prostora do web prezentacija i tradicionalnih metoda promocije umetničkih događaja. U zvaničnoj konkurenciji Bijenala izložena su 203 projekta, koja demonstriraju raznolikost produkcije predstavljene u pet osnovnih kategorija: dizajn spektakla, primenjena scenska umetnost, zanatsko umeće, scenski prostor i promocija scenskih događaja.

Pored glavne izložbe, Drugo Bijenale scenskog dizajna dobilo je obiman prateći program u koji je bio uključen veliki broj institucija u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Skoplju: retrospektivnu izložbu Živorada Žire Savića, dobitnika Velike nagrade Prvog bijenala, izložbu promotivnog materijala španskih pozorišnih trupa, nazvanu Ha Nacido Una Estrella, seminar ‘Nove škole za novo pozorište’ realizovan u saradnji sa Britanskim savetom, promociju višejezičnog rečnika ‘New Theatre Words’, izdatog u Švedskoj, za koji je YUSTAT priredio prevod na srpski jezik, predavanja i druge događaje u kojima su učestvovali naši gosti iz inostranstva, koji su našoj (u to vreme veoma zatvorenoj) sredini predstavili savremene trendove u dizajnu i produkciji scenskih događaja u SAD, Velikoj Britaniji, Holandiji, Španiji… Među gostima Drugog bijenala scenskog dizajna našli su se i Pamela Hauard, istaknuti britanski scenograf, direktor postdiplomskog kursa iz scenografije na Saint Martins College of Arts and Design u Londonu i umetnički direktor Scenofesta, Majkl Remzor, predsednik Komisije za obrazovanje OISTAT-a /Međunarodne organizacije scenografa, pozorišnih arhitekata i tehničara/, profesor dizajna svetla na Stenford univerzitetu u San Francisku, kao i Ed Bentjes, direktor produkcije Amsterdamske opere.