ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA SAVREMENU PRIMENJENU UMETNOST . . 1 / 3

Večito kretanje

Ivan Tabaković, 1966.

majolika

dimenzije: 38 x 52 cm

MPU inv. br. 9433

IVAN TABAKOVIĆ (Arad 1898 - Beograd 1977), kao umetnik i pedagog, imao je presudnu ulogu u razvoju savremene srpske keramike. Obrazovanje je stekao u Zagrebu u ateljeu Hinka Juhna. Stvaralaštvo I. Tabakovića u ovom mediju imalo je značajnu ulogu i u razvoju hrvatske keramike.

Pedagoški rad u oblasti keramike otpočeo je 1938. godine u Školi za primenjenu umetnost. Nakon osnivanja Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu 1948, nastavio je rad na Odseku za keramiku.

Godine 1968. inicirao je osnivanje Prvog trijenala keramike, koji će tokom vremena prerasti u najznačajniju manifestaciju savremenog keramičkog stvaralaštva u SFRJ i Srbiji.

Sredinom sedamdesetih godina XX veka Ivan Tabaković u keramici nastavlja istraživanja ka geometrijskoj apstrakciji, koju je kao slikar započeo nešto ranije. U tom periodu Tabaković teži za tim da jedan motiv prikaže multimedijalno - u slici, keramici i skulpturi.