ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA SAVREMENU PRIMENJENU UMETNOST . . 2 / 3

Nacrt druge, neizvedene verzije vitraža za Aero-klub

Vasa Pomorišac, Beograd, 1932.

tempera, papir

MPU inv. br. 13246

U Muzeju se čuva veći broj Pomoriščevih nacrta i skica vitraža. Među njima se ističe neizvedena verzija vitraža u zgradi Aero-kluba, u Uzun Mirkovoj ulici. U skladu sa delatnošću invenstitora, avio-kompanije ''Aeroput'', Pomorišac je predstavio Ikara, mitskog preteču vazduhoplovaca i avijatičara, idola međuratnih generacija.

Ova kompozicija, modernog ikonografskog i stilskog izraza, uokvirena je raskošnom ornamentikom inspirisanom srpskim srednjovekovnim živopisom, za čiju se savremenu transpoziciju Pomorišac, kao član grupe ''Zograf'', zalagao.

Vasa Pomorišac (1893-1961) je studirao slikarstvo u Beogradu, Zagrebu i Minhenu, a specijalizovao se za slikanje na staklu u londonskoj Centralnoj školi za umetnost i zanate (Central School of Arts and Crafts). Tako je postao prvi srpski slikar koji se obrazovao u Velikoj Britaniji i radio u ovoj tehnici. Po povratku u Beograd, 1925. godine, pored slikarstva, bavio se i izvođenjem vitroa u javnim institucijama i privatnim vilama. Bio je profesor Akademije primenjenih umetnosti.