ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA KERAMIKU, PORCELAN I STAKLO . . 1 / 9

Urna sa poklopcem

rimske radionice (kraj I i II vek n.e)

staklo

MPU inv. br. 885

Na osnovu stilskih karakteristika predstavlja rani proizvod tehnike duvanja stakla.