ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA FOTOGRAFIJU I PRIMENJENU GRAFIKU . . 10 / 10

Zlatni presek obmane

Nikola Vučo, (fotografija objavljena u almanahu Nemoguće - L´impossible), 1930.

film, negativ

MPU inv. br. 15978

Nikola Vučo može se smatrati zvaničnim fotografom srpskog nadrealizma, prvog avangardnog pokreta koji je gotovo simultano trajao u evropskoj i našoj umetnosti. Njegovu zaostavštinu u Muzeju primenjene umetnosti čine originalni negativi i fotografije, snimljeni u Beogradu i Parizu, tokom 1929. i 1930. godine.

Vučo je izmenio konvencionalni odnos fotografije i stvarnosti – on udvaja i multiplikuje predmete, iseca i dekomponuje snimljene celine, uvećava pojedine fragmente do krajnjih granica prepoznatljivosti, gradi sliku u slici. Na taj način, ostvario je dela koja se mogu porediti sa najznačajnijim ostvarenjima nadrealističke fotografije u svetu.